dilluns, 26 de setembre de 2016

La Generalitat ha de pagar 9 milions d'interessos als farmacèutics

El Servei Català de la Salut ( CatSalut) ha dipositat 9,3 milions d'euros en compliment de la sentència del jutjat contenciós administratiu número 15 de Barcelona, que l'ha condemnat a pagar els interessos de demora de les factures que la Generalitat va abonar amb retard als farmacèutics catalans. Segons han informat a Efe fonts dels farmacèutics, el CatSalut va fer efectiu el pagament dels interessos de demora el passat dia 15 per un import total de 9,32 milions d'euros per complir la sentència del jutjat.

Els interessos de demora que ha hagut de pagar la Generalitat corresponen a les factures dels medicaments dispensats de gener a abril i de setembre a desembre del 2013 i als mesos de gener a març del 2014, que la Generalitat va pagar amb gairebé 4 mesos de retard i que ascendien a al voltant de 110 milions cada mes. De fet, el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC) està en espera d'una segona resolució judicial per una altra demanda d'interessos de demora, que està tramitant un altre jutjat, per import de 12,4 milions per les factures compreses entre agost del 2011 i octubre del 2012 que la Generalitat també va abonar amb retard.

En la seva sentència, el jutge del contenciós administratiu número 15 ha reconegut que els farmacèutics tenen raó en reclamar els interessos de les factures pagades amb més retard del qual està establert en el concert i ha aplicat el tipus d'interès previst a l'article 7 de la Llei 3/2004 de Morositat. L'interès de morositat estimat pel jutge per a les factures de gener del 2013 i els 23 primers dies de febrer del 2013 és d'un 4%, mentre que per als últims 5 dies de febrer del 2013 i març, abril, setembre, octubre, novembre i desembre del 2013 i de gener a març del 2014 el jutge reconeix la meritació d'interessos de demora que representen una mitjana del 8,5% anual entre els dos anys.

D'una altra banda, el CCFC està a l'espera que el mateix jutjat requereixi al CatSalut perquè aboni també els interessos meritats sobre les quantitats reclamades, és a dir, els interessos dels interessos reclamats del període comprès entre la presentació del contenciós, el 23 de desembre del 2014 i la sentència, que porta data del passat 27 d'octubre. Aquests interessos meritats ascendeixen a altres 276.429 euros i, fonts del CCFC han ressaltat que "aquesta sentència aplica el que contempla la llei per compensar els danys que es produeixen en una situació d'impagament".

"El que hauríem volgut sempre és no haver hagut de passar per situacions crítiques com les que s'han viscut per poder seguir prestant el servei i que han deixat als farmacèutics amb càrregues econòmiques que no han pogut suportar. Molts altres han hagut d'utilitzar béns personals per poder garantir el subministrament de medicaments, fins i tot hipotecant la seva casa", han assenyalat responsables del CCFC. Per això, els farmacèutics consideren que " els interessos no compensen aquests casos ni l'angoixa que han viscut, ja no només els farmacèutics, sinó tots els proveïdors que han patit retards insostenibles en els pagaments". Els farmacèutics mantenen des de fa anys una batalla per aconseguir cobrar les factures dins del termini que fixa el contracte signat amb el CatSalut, una protesta que els va portar a tancar una jornada al 2013, en una protesta inèdita.

Actualment, la Generalitat deu als farmacèutics 118,8 milions d'euros corresponents a la factura dels medicaments dispensats al juliol, que hauria d'haver fet efectius el dia 5 de setembre. A mitjan juny, el CatSalut es va comprometre a reduir el retard en el pagament a les farmàcies catalanes a 25 dies respecte a la data que marca el concert. Els farmacèutics catalans esperen que a principi d'octubre la Generalitat, que sol tenir problemes de tresoreria en arribar als últims mesos de l'any, els confirmi si pot mantenir aquest compromís per al tercer quadrimestre del 2016. Tot i així, no és la pitjor situació que han patit les farmàcies, com demostra que van arribar a acumular fins a tres mesos d'impagaments i més de 340 milions d'euros de deute en diferents moments, informa ARA.

Les reclamacions per llista d'espera sanitària per a proves pugen un 16%

El nombre de reclamacions per "demora excessiva" per llista d'espera sanitària per a una prova diagnòstica ha augmentat un 16,25% el 2015 a Catalunya respecte a l'any anterior, en registrar-se un total de 2.439 queixes respecte a les 2.098 de l'any anterior. En el període de 2011 a 2015, les reclamacions per aquest motiu han passat de 1.562 a les 2.439 de l'any passat -un 56,14% més-, si bé el 2014 es va registrar un descens respecte a l'any anterior.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada