dimecres, 14 de desembre de 2016

Un de cada 5 menors de 30 anys ni treballa ni estudia

Les entitats socials alerten que un de cada 5 menors de 30 anys ni treballa ni estudia i que 4 de cada 10 joves aturats fa més d'un any que no té cap feina. Aquestes dades, a les que s'hi afegeix que la taxa d'atur juvenil s'ha triplicat des que va començar la crisi econòmica, es recullen en un informe de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya –amb diverses organitzacions gironines– que denuncia que les condicions laborals dels joves d'ara són molt pitjors que les de la generació anterior. L'estudi analitza l'impacte de la crisi en l'ocupació juvenil i la situació laboral dels joves de 16 a 30 anys, que compara amb la de generacions anteriors, a més d'avaluar la implementació del programa de Garantia Juvenil a Catalunya. En la seva opinió, cal promocionar i facilitar l'accés a aquesta iniciativa europea pensada per reduir l'atur entre la població jove.

La dificultat per accedir al mercat de treball, la temporalitat dels contractes, els salaris baixos, la manca de protecció social, la sobrequalificació i les jornades a temps parcial imposades són el cúmul de circumstàncies que, segons l'informe presentat ahir, provoquen la precarietat en què viuen molts joves. Davant aquest panorama, la Taula del Tercer Sector Social alerta que, actualment, el fet de tenir feina no garanteix la possibilitat d'emancipar-se, pel que demanen que les polítiques d'educació no tinguin en compte només els joves que estan a l'atur sinó també els que tenen una feina precària que no els permet viure pel seu compte.

El nivell educatiu és un altre paràmetre rellevant de l'estudi, ja que posa de manifest que la taxa d'atur dels menors de 30 anys que només tenen educació Primària dobla la dels que disposen d'una titulació universitària. La Taula del Tercer Sector va remarcar que aquesta és la primera vegada que un informe d'aquest tipus compara el nivell d'estudis, la remuneració mensual i els contractes formalitzats entre els joves de 16 a 30 anys d'ara amb els que tenien aquesta edat l'any 2000. Aquesta feina ha permès comprovar que el sou s'ha reduït; sobretot pel que fa a la franja de titulats universitaris de 26 a 30 anys, que en l'actualitat cobren una mitjana de 446 euros menys.

L'anàlisi a partir de l'esclat de la crisi econòmica, el 2008, mostra que el percentatge mig de contractes temporals s'ha doblat i, també, que s'han disparat les contractacions de joves per a feines menys qualificades del que estan preparats. Per millorar la situació, la Taula del Tercer Sector creu que l'administració ha de reforçar la col·laboració entre entitats socials, associacions juvenils, centres educatius i ajuntaments, informa Diari de Girona.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada