dissabte, 6 de febrer de 2010

Qui vol Europa en crisi? Els EUA i la City contra els eurosocialistes

El següent article del Washington Post pot aclarir dubtes sobre qui i per què està atacant, amb informacions més que falses, estùpides, i provocant el pànic a una crisi de l'eurozona, causada pel deute "impagable" de Grècia, Portugal i Espanya. En una entrevista publicada a Sirius del cap de Portugal, Jose Socrates, ja s'apuntava la coincidència entre els interessos de les agències de qualificació de risc, la City anglesa i les economies anglosaxones, ambdues creadores de la crisi financera global i amb problemes molt més greus que qualsevol païs de la sòlida zona euro. Una altre dada a tenir molt en compte, en el cas espanyol, és la coincidència que el Banc de Santander, el segon d'Europa en capital, baixés un 9% el mateix dia que repartía dividends al seus accionistes, sabent-hi que no cal més de dos dies per comprar les accions, cobrar el dividend i vendre inmediatament. I que la borsa espanyola va perdre 30.000 milions el mateix dia que Grècia oferia 3.000 milions de deute -al més alt tipus d'interès d'Europa- i rebia més de 26.000 milions en ofertes!

La crisi del deute desestabilitza l'economia europea
Els governs, a Atenes, Madrid i Lisboa, van lluitar divendres per calmar els temors d'una crisi del deute que s'acosta a Europa i que està colpejant a l'oscilació de l'euro en els mercats globals, ja que les autoritats es van comprometre a imposar l'austeritat fiscal i posar mesures complentàries als seus dèficits pressupostaris. El problema, però, és que els inversors no semblen creure en elles.

Funcionaris d'alt rang en les principals agències de qualificació, el divendres, van minimitzar el risc d'una crisi del deute immediatament, dient que fins i tot països com Grècia tenen reserves suficients per ajornar mesos el dia de retre comptes financers. No obstant això, els dubtes dels inversors sobre la voluntat de Grècia, Portugal i altres nacions, per a posar al dret els seus comptes, han generat una crisi de confiança que s'està filtrant als mercats de valors i de bons corporatius a tot Europa i més enllà. És especialment colpejant pels bancs i altres institucions amb una àmplia exposició a deute sobirà dels PIGS ("porcs") d'Europa -Portugal, Irlanda, Grècia i Espanya-.

El pànic dels inversors està amenaçant amb pujar per milers el cost dels préstecs per a les nacions arreu del món i per desestabilitzar els mercats de divises mundials, amb l'euro caient i l'enfortiment del dòlar, i colpejar els exportadors dels EUA per presa d'articles com ara carn de res nord-americana i acer dels EUA més cara que al estranger. L'euro, la moneda europea principal, va caure divendres al seu nivell més baix en vuit mesos, caient gairebé un 1% enfront del dòlar.

La crisi que es desenvolupa a Europa té alguns paral.lels amb la crisi del deute que va afectar a Amèrica Llatina i Àsia en el passat, especialment en com els problemes de Grècia s'han estès tan ràpidament a altres països de la regió amb similars problemes econòmics.

Però hi ha diferències importants. Els analistes van dir que els sans, les grans economies de la zona euro -és a dir, Alemanya i França- és probable que intervinguin per evitar una fallida en un veí més feble, encara que només sigui per evitar la confusió que podria causar en el valor dels euros.

No obstant això, els analistes segueixen preocupats per que els problemes a Europa podrien estendre's als mercats emergents. I encara que la probabilitat d'impagament per part de Grècia pot ser baixa, el seu impacte es sentiria pels inversors a tot el món, fins i tot als Estats Units, on aproximadament el 70 per cent dels bons grecs estan en mans d'estrangers, dels bancs comercials en fons de pensions a nivell mundial.

Els inversors també pujaran a nous màxims el cost de l'assegurança contra una fallida a Grècia, Espanya i Portugal. En alguns casos, diuen els analistes, els temors no poden estar totalment fora de lloc.

Portugal, en els últims dies, ha estat engolit pel pànic del mercat del deute que va començar a Grècia l'any passat. Funcionaris portuguesos s'han compromès a retallar la despesa. No obstant això, legisladors de l'oposició el divendres, van impulsar un polèmic projecte de llei canalitzant desenes de milions d'euros a les Açores i Madeira, en una mesura que el ministre de finances del país va advertir obertament podria tenir "conseqüències greus per als comptes públiques de Portugal".

A Grècia i Espanya, a més, els analistes temen brots de disturbis civils que podrien fer retrocedir els intents d'abordar els problemes fiscals.

El compromís del Govern grec de frenar i reduir la despesa del sector públic de pagament va provocar protestes a Atenes el dijous, on els funcionaris de duanes i recaptadors d'impostos van abandonar els seus llocs en la primera d'una sèrie de mobilitzacions en contra de les mesures d'austeritat del govern que continuaran la setmana que ve.

Encara que funcionaris de l'U.E. van exigir menor despesa, han signat el pla de Grècia i l'enviament d'un equip per revisar els comptes públiques, que van ser trobats a finals de l'any passat haver subestimat grollerament la magnitud dels problemes econòmics del país.

A Espanya, els dirigents sindicals de l'Estat el dijous també van prometre una sèrie de protestes contra les retallades planejades, mentre que els partits d'oposició han amenaçat de celebrar un vot de censura contra el primer ministre José Luis Rodríguez Zapatero. Fins ara, els analistes assenyalen que només a Irlanda els bons han estat menys afectats per la crisi actual, doncs s'han empès a través de retalls seriosos que han demostrat la seva voluntat de fer front al seu enorme dèficit.

"La solució d'aquest problema ha de ser una solució política, i no és fàcil convèncer la gent o els polítics a acceptar aquest tipus de medicina", va dir Steven Bell, economista en cap del GLC, el fons de cobertura amb seu a Londres.Debt crisis unsettles European economy

Governments in Athens, Madrid and Lisbon struggled on Friday to quell fears of a looming debt crisis in Europe that is pummeling the euro and rippling across global markets, as authorities vowed to impose fiscal austerity and plug their yawning budget deficits. The problem, however, is that investors don't appear to believe them.

Senior officials at the major rating agencies on Friday played down the risk of an immediate debt crisis, saying even nations such as Greece have enough reserves to put off for months a day of financial reckoning. Yet investor doubts over the will of Greece, Portugal and other nations to right their accounts have sparked a crisis of confidence that is seeping into stock and corporate bond markets across Europe and beyond. It is especially hitting banks and other institutions with broad exposure to the sovereign debt of the "PIGS" of Europe -- Portugal, Ireland, Greece and Spain.

Investor panic is threatening to drive up the cost of borrowing for myriad nations around the world and to destabilize global currency markets, with the falling euro and strengthening dollar already hitting U.S. exporters by making such items as American beef and U.S. steel more expensive overseas. The euro, the principal European currency, fell Friday to its lowest level in eight months, tumbling almost 1 percent against the dollar.

The crisis unfolding in Europe has some parallels to the debt crises that hit Latin America and Asia in the past, particularly in how Greece's problems have spread so quickly to other countries in the region with similar economic woes.

But there are major differences. Analysts said the healthy, large economies of the "eurozone" -- namely, Germany and France -- are likely to step in to prevent a default in a weaker neighbor, if only to head off the turmoil it might cause in the value of the euro.

Still, analysts remain concerned that the problems in Europe could spread to emerging markets. And although the chances of a default by Greece may be low, its impact would be felt by investors worldwide, including in the United States; roughly 70 percent of Greek bonds are held by foreigners, from pension funds to global commercial banks.
ad_icon

Investors also drove up to fresh highs the cost of insuring against a default in Greece, Spain and Portugal. In some instances, analysts say, those fears may not be wholly misplaced.

Portugal, in recent days, has been swallowed up in the debt market panic that began in Greece late last year. Portuguese officials have pledged to slash spending. Nevertheless, opposition lawmakers on Friday pushed through a controversial bill funneling tens of millions of euros to the Azores and Madeira islands in a move the country's finance minister openly warned could have "grave consequences for Portugal's public accounts."

In Greece and Spain, analysts additionally fear bouts of civil unrest that could roll back attempts to address the fiscal problems. The Greek government's pledge to slash spending and curb public- sector pay sparked protests in Athens on Thursday; customs officials and tax collectors walked off the job in the first of a number of planned mobilizations against government austerity measures set to continue next week.

Though E.U. officials demanding tighter spending have signed off on Greece's plan, they are dispatching a team to review government accounts, which were found late last year to have been grossly underestimating the extent of the country's economic woes.

In Spain, government union leaders on Thursday also vowed a series of protests against planned cuts, while opposition parties have threatened to hold a no-confidence vote on Prime Minister José Luis Rodríguez Zapatero. So far, analysts note, only Ireland, whose bonds have been less hard-hit by the current turmoil, has pushed through the serious cuts that have demonstrated its willingness to deal with its huge deficit.

"The fix of this problem needs to be a political solution, and you can't easily persuade people or politicians to accept this kind of medicine," said Steven Bell, chief economist of GLC, the London-based hedge fund.Nova York: Alexa González, de 12 anys, detinguda emmanillada per escriure al pupitre

L'Unió de Llibertats Civils de Nova York i altres organitzacions critiquen durament l'arrest d'una alumna de dotze anys per escriure en el seu pupitre a Nova York. Alexa González (a la foto) va gargotejar unes paraules en el seu pupitre mentre esperava el dilluns a la seva mestra d'espanyol, a l'escola superior 190 de Forest Hill, comtat de Queens; després d'això va ser arrestada, emmanillada i portada a la caserna de policia a prop de l'escola, on va estar algunes hores, va dir la seva mare Moraima Camacho en declaracions que publica avui el diari "Daily News".
"Vull a les meves amigues Abby i Faith", va escriure Alexa, que després va signar: "Lex va estar aquí. 2/1/10" i va dibuixar una careta feliç. La tinta que va usar la nena és rentable, segons va dir l'estudiant al rotatiu novaiorquès.

"Vaig plorar molt. Vaig fer dos petits gargots, que eren fàcils d'esborrar. Haver-me posat esposes era innecessari. Vaig pensar que només hauria de netejar-lo", va assenyalar la menor, que fins ara havia tingut un bon rècord d'assistència a l'escola, a la qual no ha tornat des de dilluns perquè va ser suspesa per les autoritats.
Dimarts passat, Camacho i la seva filla van anar a la Cort de Família, on a la nena se li va imposar a més vuit hores de treball comunitari i un assaig del que va aprendre d'aquesta experiència.

Camacho, de 49 anys, va assegurar que estan vivint "un malson".

El Departament d'Educació va assenyalar a través del seu portaveu, David Cantor, que l'arrest de la nena "va ser un error" i que "no devia haver passat", mentre que la policia va indicar que encara que estan autoritzats per fer arrestos, "ha de prevaler el sentit comú i usar la discreció al decidir si realment és necessari recórrer a les dones ".

El cas d'Alexa és el més recent incident d'estudiants arrestats a les escoles, el que va fer que la Unió de Llibertats Civils de Nova York presentés el mes passat una demanda en una cort federal contra la Policia de la ciutat pels més de 20 arrestos i ús de força excessiva contra els nens.

Entre els casos la demanda esmenta el d'una alumna d'onze anys que també va ser arrestada i detinguda per diversos hores per la policia per escriure en el seu pupitre.

"Això ha de ser una crida per l'alcalde, el Consell i el Departament d'Educació: hi ha una crisi a les nostres escoles perquè s'ha deixat en mans de la policia el imposar la disciplina de rutina, el que hauria d'estar a càrrec dels educadors" , va assenyalar avui la Unió de Llibertats Civils en comunicat.

L'entitat va qualificar de "atrocitat" l'arrest de González.

El nombre d'agents assignats a les escoles ha augmentat en un 73 per cent des de 1998, quan la Policia de Nova York es va fer càrrec de la seguretat en els planters escolars, assenyala a més el comunicat.


Critican el arresto de alumna de doce años por escribir en su pupitre en Nueva York
Alexa González garabateaba unas palabras en su pupitre mientras aguardaba el lunes por su maestra de español, en la escuela superior 190 en Forest Hill en el condado de Queens, tras lo cual fue arrestada, esposada y llevada al cuartel de policía cerca de la escuela, donde estuvo algunas horas, dijo su madre Moraima Camacho en declaraciones que publica hoy el diario "Daily News".

"Quiero a mis amigas Abby y Faith", escribió Alexa, que luego firmó "Lex estuvo aquí. 2/1/10" y dibujó una carita feliz. La tinta que usó la niña es lavable, según dijo la estudiante al rotativo neoyorquino.

"Lloré mucho. Hice dos pequeños garabatos, que eran fáciles de borrar. Haberme puesto esposas era innecesario. Pensé que sólo tendría que limpiarlo", señaló la menor, que hasta ahora había tenido un buen récord de asistencia a la escuela, a la que no ha vuelto desde el lunes porque fue suspendida por las autoridades.

El pasado martes, Camacho y su hija fueron a la Corte de Familia, donde a la niña se le impuso además ocho horas de trabajo comunitario y un ensayo de lo que aprendió de esta experiencia.

Camacho, de 49 años, aseguró que están viviendo "una pesadilla".

El Departamento de Educación señaló a través de su portavoz, David Cantor, que el arresto de la niña "fue un error" y que "no debió haber ocurrido", mientras que la policía indicó que aunque están autorizados para hacer arrestos, "debe prevalecer el sentido común y usar la discreción al decidir si realmente es necesario recurrir a las esposas".

El caso de Alexa es el más reciente incidente de estudiantes arrestados en las escuelas, lo que llevó a que la Unión de Libertades Civiles de Nueva York presentara el mes pasado una demanda en una corte federal contra la Policía de la ciudad por los más de 20 arrestos y uso de fuerza excesiva contra los niños.

Entre los casos la demanda menciona el de una alumna de once años que también fue arrestada y detenida por varios horas por la policía por escribir en su pupitre.

"Esto debe ser un llamado para el alcalde, el Concejo y el Departamento de Educación: hay una crisis en nuestras escuelas porque se ha dejado en manos de la policía el imponer la disciplina de rutina, lo que debería estar a cargo de los educadores", señaló hoy la Unión de Libertades Civiles en comunicado.

La entidad calificó de "atrocidad" el arresto de González.

El número de agentes asignados a las escuelas ha aumentado en un 73 por ciento desde 1998, cuando la Policía de Nueva York se hizo cargo de la seguridad en los planteles escolares, señala además el comunicado.Les incestuoses relacions de les ONG amb Estats i transnacionals

Per concretar les seves accions, les ONG humanitàries tracten de seduir els grans donants, que són generalment les transnacionals i els Estats. Aquesta relació afavoreix el lucre dels dirigents i la politització de les grans causes. A poc a poc, algunes associacions es desvien cap a objectius no relacionats amb les causes que diuen defensar. Julien Teil analitza aquesta evolució a través de diversos exemples. (Foto: Howard G. Buffett). Molts programes de solidaritat internacional, dels que segueixen de prop les ONG i els mitjans de difusió, compten amb l'aval de les organitzacions intergovernamentals. Però alguns d'aquests programes no semblen representar els valors i ideals que suposadament defensen. Un ràpid anàlisi permet comprovar en ells l'aparició de certs vincles.

Estudiarem aquí un concepte que va aparèixer en els anys 1990 i el programa de solidaritat que ve elaborant. No és el nostre objectiu acusar aquí els diferents actors i intermediaris d'aquests programes sinó analitzar les relacions que s'estableixen a la calor d'aquests, per oferir un panorama del rumb que van adoptant.

L'1%, Àfrica i les seves xarxes

El 5 de gener de 1994, durant el programa televisiu La marche du Siecle, Charles Pasqua, el llavors ministre francès de l'Interior i president del Consell General de la regió Hauts-de-Seine, declara: «França ha de posar-se al capdavant de una veritable creuada a favor del desenvolupament. Se sap que actualment, tots els experts ho estan dient, si dediquem a l'ajuda al desenvolupament dels països subindustrialitzats i subdesenvolupats, l'equivalent de l'1% del nostre PIB, el problema es resoldria».

Aquesta pràctica ja està fins i tot instituïda en el si de la societat d'economia mixta (SEM) Cooperation 92, fundada per iniciativa del propi Pasqua i dirigida per gent del seu entorn.
Les accions concretes de la Cooperation 92 en Gabon s'han realitzat sense que hi hagi processos previs de licitació o concurs públic i van resultar extremadament costoses. Sense que existís oficialment cap vincle amb l'anterior, el cap d'Estat de Gabon va oferir sumes equivalents a aquests costos per a finançar les activitats polítiques de Pasqua i dels seus col.laboradors [1].

No és sinó al cap de 14 anys, el 24 d'octubre de 2008, que el Consell General de la regió francesa Hauts-de-Seine vota la dissolució de la societat Cooperation 92, que venia sent objecte de dures crítiques des de feia més d'un decenni. L'oposició (Partit Socialista, Verds i Partit Comunista) denunciava concretament la total manca de transparència d'aquella empresa i deplorava l'absència d'ONGs en la realització dels projectes.

Dedicar part del pressupost d'un organisme públic o mixt a operacions de solidaritat internacional alienes a la vocació mateixa de l'organisme en qüestió és una forma de desviament de fons públics, per molt encomiable que siguin aquestes operacions. O més aviat «constituïa un desviament de fons», ja que la llei Oudin-Santini, que va entrar en vigor el 27 de gener de 2005, permet que les comunes, certs establiments públics de cooperació, els sindicats mixtos encarregats dels serveis públics de aigua potable, les agències de l'aigua, etc., destinin l'1% del seu pressupost a accions de solidaritat internacional i de cooperació.

Aquesta llei, segons André Santini, «és alhora una manera d'exportar el model francès de maneig de l'aigua i també una eina per a la conquesta de nous mercats per als grups francesos».

Aquesta disposició legislativa va legalitzar el que fins llavors havia estat una pràctica delictiva, existent essencialment en certes agències de l'aigua (Seine-Normandie i Rhin-Meuse), ja denunciades en 2002 per la Contraloría francesa.

Els truculents Charles Pasqua i André Santini van crear una xarxa d'ONG a favor del desenvolupament estretament vinculades a cert tipus de relacions entre França i Àfrica, que en argot es coneixia com a «Franciáfrica».

André Santini, principal autor d'aquesta llei, ocupava la vicepresidència del grup parlamentari d'estudi sobre els problemes de l'aigua. Aquest amic de Charles Pasqua ocupava també la vicepresidència del Consell General de la regió francesa Hauts-de-Seine i la presidència del Sindicat d'Aigües de la regió Ile-de-France (SEDIF), a més de ser president del Comitè de la Conca Seine -Normandie.
Fins l'any 2010, l'us de l'aigua a la regió Ile-de-France va estar està en mans de la companyia Generale des Eaux, rebatejada amb el nom de Vivendi Environnement [en espanyol, Vivendi Medi Ambient] i més tard com Veolia.

En el si del Comitè de la Conca Seine-Normandie, responsable de l'us de l'aigua en aquesta regió, el senyor Santini té com a segon un vicepresident, Paul-Louis Girardot, que és a més president del consell de vigilància de Veolia Eau (Veolia Aigua] i vicepresident del consell d'administració de Veolia Environnement.

El 2006, Veolia Environnement va posar en marxa el seu comitè independent d'avaluació per a «enriquir la visió estratègica de Veolia Environnement». Entre els membres d'aquest comitè es compten Jean-Michel Severino, director general de l'Agència Francesa de Desenvolupament (AFD), i Philippe Leveque, director general de l'ONG Care France. Care France gaudeix de les prerrogatives de la forma d'associació posada en vigor a través de la llei Oudin-Santini i el seu informe sobre les activitats corresponents a l'any 2009 expressa el seu agraïment a les diferents agències de l'aigua així com al Consell General de la regió Hauts-de-Seine.

Com a primera beneficiària de la llei Santini i primer soci de Cooperation 92, l'associació SOS Sahel es dedica a reverdir el desert. Com a conseqüència de la gran sequera dels anys 1973-1974, el llavors president del Senegal, Leopold Sedar Senghor, va convidar a la societat civil francesa i africana a crear una associació de lluita contra la fam. Així va aparèixer a Dakar, el novembre de 1976, l'associació SOS Sahel.

L'ONG Action Contre la Faim [Acció Contra la Fam] milita a favor de «ratificar [la llei Santini] a escala europea (per poder ajudar a més persones a tenir accés a l'aigua i al sanejament d'acord amb els Objectius del Mil.lenni )». Aquesta proposició hauria de suscitar dures crítiques ja que es tracta de legalitzar a escala europea una pràctica que segueix sent delictiva en nombrosos Estats.

Action Contre la Faim és una associació internacional creada el novembre de 1979, amb el nom d'Action Internationale Contre la Faim (AICF) i apadrinada per una sèrie de intel.lectuals atlantistes, com Françoise Giroud, Guy Sorman, Jacques Attali i Bernard-Henry Levy. En aquell llavors l'objectiu era alimentar, al Pakistan, als islamistes afganesos que fugien de l'Exèrcit Roig.

Quatre mesos després de la seva fundació, el febrer de 1980, AICF participa en un esdeveniment mediàtic: «la marxa per la supervivència».
Responent a l'anomenat de Metges Sense Fronteres, un grup de celebritats escorta un comboi d'ajuda humanitària que serà detingut en tractar de passar la frontera de Cambodja. Es produeixen llavors commovedores escenes en les que Bernard-Henry Levy i Elie Wiesel supliquen a les tropes comunistes vietnamites que permetin el pas de l'ajuda humanitària destinada als khmers vermells, als que suposadament estaven deixant morir de fam després d'haver enderrocat.

La marxa havia estat organitzada en realitat per la CIA, amb l'ajuda de Claude Malhuret [6]. Posteriorment es va saber que en els campaments de refugiats dels khmers vermells no existia cap fam. La creació de l'associació sembla haver estat finançada per Michel David-Weill, llavors president del banc franco-americà Lazard i políticament compromès amb la croada antisoviètica. Per la seva banda, el seu soci Jean Guyot va finançar Care France.

Guy Sorman explica que «David-Weill volia fer-nos el xec. Però en aquella època, amb el control de canvi [de moneda], era complicat transferir fons entre els Estats Units i França. Així que vam decidir crear una filial americana».

D'aquesta manera, els vincles entre les col.lectivitats locals, les ONG i generosos mecenes es veuen implicats en càlculs polítics o maniobres comercials que no tenen res a veure amb els ideals invocats.

La Global Water Initiative i el programa Water Efficient Maize for Africa

El 2007, un generós mecenes ofereix 15 milions de dòlars l'any per un període de 10 anys a un col.lectiu de ONG per la realització d'accions a llarg termini a favor de l'accés a l'aigua. Es tracta de la Global Water Initiative (GWI).

El projecte s'aplica a Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal i en altres 9 països d'Àfrica i d'Amèrica Central. Té com a objectiu proporcionar a les comunitats un accés durable a l'aigua per cobrir les necessitats de la producció rural.

Set ONG participen en la GWI:
- Action Against Hunger/Acció Contra la Fam (AAH/ACF, en anglès i francès)
- CARE
- Catholic Relief Services (CRS)
- The World Conservation Union - IUCN
- International Institute for Environment and Development (IIED)
- Oxfam America
- SOS Sahel.

David Blanc (director del departament d'operacions d'Acció Contra la Fam USA) conforma el programa en col.laboració amb la Howard G. Buffett Foundation, que finança totalment el projecte.

Howard G. Buffett

Howard Graham Buffett és el fill de Warren Buffet, classificat el 2008 com a propietari de la segona fortuna més important del món per la revista Forbes. Es presenta com a agricultor, filantrop i amant de la fotografia. El seu historial el situa, però, com a administrador de diverses empreses, com la Archer Daniels Midland (de 1992 a 1995), una de les més importants empreses agroalimentàries dels Estats Units.

La Archer Daniels Midland, que es dedica a negociar amb cereals, gaudeix de gran influència en la difusió dels organismes genèticament modificats (OGM). La fundació Howard G. Buffet va néixer el 1999 i va adoptar com a missió el garantir la satisfacció de les necessitats essencials de les poblacions més desfavorides i marginades del món.

Aquesta fundació concedeix particular importància a l'accés a l'aigua a Amèrica Central i a l'Àfrica, així com al desenvolupament dels recursos agrícoles per als petits agricultors locals.

Un dels 7 participants de la gwi, el IIED (International Institute for Environment and Development), a tingut un paper ideològic de primer pla en el renaixement del maltusianisme i la mobilització contra l'escalfament climàtic.

El IIED va ser fundat el 1971, gràcies al finançament del Aspen Institute, per l'economista britànica Barbara Ward (també coneguda com la baronessa Jackson of Lodsworth) i per l'home de negocis canadenc Maurice Strong, arquitecte de les «Cimeres de la Terra».

Avui en dia, el IIED és finançat per diversos ministeris (el ministeri francès d'Ecologia, el ministeri britànic de Relacions Exteriors, etc.), Agències supraestatals (Banc Mundial, FAO, Comissió Europea, etc.), Diverses ONG (Care Dinamarca, etc.) i per una increïble quantitat de fundacions (Rockefeller Foundation, Ford Foundation [12], etc.).

L'IIED es troba avui sota la presidència de Camilla Toulmin, que ja havia administrat anteriorment, des de 1987 fins al 2002, el seu programa «terres àrides». La seva trajectòria li ha permès essencialment estudiar l'enfortiment del desenvolupament durador així com el dret sobre la terra a l'Àfrica i en totes les regions. L'activitat de Camilla Toulmin s'ha concentrat en el desenvolupament social, econòmic i mediambiental en les zones àrides d'Àfrica. Camilla Toulmin és a més l'autora, al costat de Simon Pepper (president de WWF-Escòcia), d'un informe titulat Reforma de la propietat de la terra al Nord i al Sud.

Una de les conclusions d'aquest informe és reveladora: «A l'Àfrica, el programa de reformes sobre la propietat de la terra és d'actualitat en gran part a causa dels donants internacionals, com el Banc Mundial, el Regne Unit, França, Alemanya i els Estats Units. Aquest compromís prové de la impressió que es fa indispensable una reforma sobre la propietat de la terra per tal de garantir en aquest aspecte la seguretat suficient per afavorir la inversió en l'agricultura, reduir els conflictes i atribuir terres als més productius.

Aquesta visió espera també que molts països africans s'obrin a la inversió externa en l'agricultura. S'estima que les empreses internacionals han de comptar amb títols de propietat garantits abans d'invertir els seus capitals en les economies africanes d'alt risc. També hi ha importants interessos nacionals que estimulen la compra de les terres ancestrals quan aquestes surten al mercat». Es tracta d'una conclusió evidentment vinculada als interessos dels qui donen la llum verda en el si del GWI, l'únic inversionista és la fundació Howard Buffett.

De forma paral.lela, la fundació Howard Buffet i la fundació Bill & Melinda Gates financen el programa Water Efficient Maize for Africa (WEMA) aportant-li al voltant de 47 milions de dòlars. L'objectiu és resoldre els problemes de sequera que troben els cultius locals africans a través de la creació de noves varietats de blat de moro en col.laboració amb Monsanto, el gegant nord-americà dels organismes genèticament modificats (OGM). La direcció del programa està en mans de la USAID.

En el cas del GWI i del WEMA també s'evidencia una excessiva representació dels interessos privats. D'una banda a través de les fundacions nascudes de les empreses privades que financen els projectes, així com per l'indiscutible paper que juguen les multinacionals els representants participen de vegades en l'administració de les suposades ONG. També en aquest cas són flagrants les contradiccions entre el concepte de solidaritat i els interessos representats.

Solidaritat i governança global

Els dos exemples que aquí hem exposats en forma succinta són representatius d'una equívoca realitat. Molts altres programes, que suposadament haurien de donar resposta a les problemàtiques humanitàries, es basen en associacions entre el sector públic, el sector humanitari i el mercantil. A més, el microcrèdit és un component actualment agregat a alguns d'aquests programes.

Però l'anomenat "social business" (o empresariat social) inclou també una realitat molt menys eficaç del que afirmen els seus famosos deixebles Jacques Attali, fundador de Planet Finance, i Bill Drayton, fundador d'Ashoka Fund.

El microcrèdit i les associacions entre ONG i empreses són actualment tema de fructíferes discussions. Alguns veuen en elles una solució a la crisi econòmica, però també una resposta a les problemàtiques socials i mediambientals d'aquests últims anys. La seva existència es basa en nombrosos fòrums que construeixen aquests nous models de governança associativa com a expressió de la societat civil en el si de la «futura governança global».

Malgrat les evidents divergències entre la societat civil i les empreses transnacionals, les ONG estan sobretot compromeses amb el sector privat i amb els Estats, en comptes d'actuar com a actors independents o fins i tot com contrapoder.

Aquest comportament evidència el lent desviament de les grans ONG de solidaritat internacional, que a poc a poc van convertint-se en representants de la defensa d'interessos que no tenen res a veure amb la democràcia. Pitjor encara, la idea -que a poc a poc va imposant- d'una governança global a la qual estarien associades les ONG contradiu la definició mateixa de democràcia.


Las incestuosas relaciones de las ONGs con Estados y transnacionales

Para concretar sus acciones, las ONGs humanitarias tratan de seducir a los grandes donantes, que son generalmente las transnacionales y los Estados. Esa relación favorece el lucro de los dirigentes y la politización de las grandes causas. Poco a poco, algunas asociaciones se desvían hacia objetivos no relacionados con las causas que dicen defender. Julien Teil analiza esta evolución a través de varios ejemplos.

Muchos programas de solidaridad internacional, de los que siguen de cerca las ONGs y los medios de difusión, cuentan con el aval de las organizaciones intergubernamentales. Pero algunos de esos programas no parecen representar los valores e ideales que supuestamente defienden. Un rápido análisis permite comprobar en ellos la aparición de ciertos vínculos.

Estudiaremos aquí un concepto que apareció en los años 1990 y un programa de solidaridad que viene elaborándose. No es nuestro objetivo acusar aquí a los diferentes actores e intermediarios de dichos programas sino analizar las relaciones que se establecen al calor de estos, para ofrecer un panorama del rumbo que van adoptando.

El 1%, África y sus redes

El 5 de enero de 1994, durante el programa televisivo La marche du Siecle, Charles Pasqua, el entonces ministro francés del Interior y presidente del Consejo General de la región Hauts-de-Seine, declara: «Francia tiene que ponerse a la cabeza de una verdadera cruzada a favor del desarrollo. Se sabe que actualmente, todos los expertos lo están diciendo, si dedicamos a la ayuda al desarrollo de los países subindustrializados, subdesarrollados, el equivalente del 1% de nuestro PIB, el problema se resolvería».

Esa práctica ya está incluso instituida en el seno de la sociedad de economía mixta (SEM) Cooperation 92, fundada por iniciativa del propio Pasqua y dirigida por gente de su entorno.
Las acciones concretas de la Cooperation 92 en Gabón se han realizado sin que mediaran procesos previos de licitación o concurso público y resultaron extremadamente costosas. Sin que existiera oficialmente vínculo alguno con lo anterior, el jefe de Estado gabonés ofreció sumas equivalentes a esos costos para financiar las actividades políticas de Pasqua y de sus colaboradores.

No es sino al cabo de 14 años, el 24 de octubre de 2008, que el Consejo General de la región francesa Hauts-de-Seine vota la disolución de la sociedad Cooperation 92, que venía siendo objeto de duras críticas desde hacía más de un decenio. La oposición (Partido Socialista, Verdes y Partido Comunista) denunciaba concretamente la total falta de transparencia de aquella empresa y deploraba la ausencia de ONGs en la realización de los proyectos.

Dedicar parte del presupuesto de un organismo público o mixto a operaciones de solidaridad internacional ajenas a la vocación misma del organismo en cuestión es una forma de desvío de fondos públicos, por muy encomiable que sean esas operaciones. O más bien «constituía un desvío de fondos», ya que la ley Oudin-Santini, que entró en vigor el 27 de enero de 2005, permite que las comunas, ciertos establecimientos públicos de cooperación, los sindicatos mixtos encargados de los servicios públicos de agua potable, las agencias del agua, etc., destinen el 1% de su presupuesto a acciones de solidaridad internacional y de cooperación.

Esa ley, según André Santini, «es a la vez una forma de exportar el modelo francés de manejo del agua y también una herramienta para la conquista de nuevos mercados para los grupos franceses».

Esa disposición legislativa legalizó lo que hasta entonces había sido una práctica delictiva existente esencialmente en ciertas agencias del agua (Seine-Normandie y Rhin-Meuse), ya denunciadas en 2002 por la Contraloría francesa.

Los truculentos Charles Pasqua y André Santini crearon una red de ONGs a favor del desarrollo estrechamente vinculadas a cierto tipo de relaciones entre Francia y África, que en la jerda se conocía como «Fraciáfrica».

André Santini, principal autor de esa ley, ocupaba la vicepresidencia del grupo parlamentario de estudio sobre los problemas del agua. Este amigo de Charles Pasqua ocupaba también la vicepresidencia del Consejo General de la región francesa Hauts-de-Seine, la presidencia del Sindicato de Aguas de la región Ile-de-France (SEDIF), además de ser presidente del Comité de la Cuenca Seine-Normandie.
Hasta el año 2010, el manejo del agua en la región Ile-de-France estuvo está en manos de la compañía Generale des Eaux, rebautizada con el nombre de Vivendi Environnement [en español, Vivendi Medio Ambiente] y más tarde como Veolia.

En el seno del Comité de la Cuenca Seine-Normandie, responsable del manejo del agua en esa región, el señor Santini tiene como segundo a un vicepresidente, Paul-Louis Girardot, quien es además presidente del consejo de vigilancia de Veolia Eau [en español, Veolia Agua] y vicepresidente del consejo de administración de Veolia Environnement.

En 2006, Veolia Environnement puso en marcha su comité independiente de evaluación para «enriquecer la visión estratégica de Veolia Environnement». Entre los miembros de ese comité se cuentan Jean-Michel Severino, director general de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), y Philippe Leveque, director general de la ONG Care France. Care France goza de las prerrogativas de la forma de asociación puesta en vigor a través de la ley Oudin-Santini y su informe sobre las actividades correspondientes al año 2009 expresa su agradecimiento a las diferentes agencias del agua así como al Consejo General de la región Hauts-de-Seine.

Como primera beneficiaria de la ley Santini y primer socio de Cooperation 92, la asociación SOS Sahel se dedica a reverdecer el desierto. Como consecuencia de la gran sequía de los años 1973-1974, el entonces presidente de Senegal, Leopold Sedar Senghor, invitó a la sociedad civil francesa y africana a crear una asociación de lucha contra el hambre. Así apareció en Dakar, en noviembre de 1976, la asociación SOS Sahel.

La ONG Action Contre la Faim [en español, Acción Contra el Hambre] milita a favor de «ratificar [la ley Santini] a escala europea (para poder ayudar a más personas a tener acceso al agua y al saneamiento conforme a los Objetivos del Milenio)». Esta proposición debería suscitar duras críticas ya que se trata de legalizar a escala europea una práctica que sigue siendo delictiva en numerosos Estados.

Action Contre la Faim es una asociación internacional creada en noviembre de 1979, con el nombre de Action Internationale Contre la Faim (AICF) y apadrinada por una serie de intelectuales atlantistas, como Francoise Giroud, Guy Sorman, Jacques Attali y Bernard-Henry Levy. En aquel entonces el objetivo era alimentar, en Pakistán, a los islamistas afganos que huían del Ejército Rojo.

Cuatro meses después de su fundación, en febrero de 1980, AICF participa en un suceso mediático: «la marcha por la supervivencia».
Respondiendo al llamado de Médicos Sin Fronteras, un grupo de celebridades escolta un convoy de ayuda humanitaria que será detenido al tratar de pasar la frontera de Camboya. Se producen entonces conmovedoras escenas en las que Bernard-Henry Levy y Elie Wiesel suplican a las tropas comunistas vietnamitas que permitan el paso de la ayuda humanitaria destinada a los khmers rojos, a los que supuestamente estaban dejando morir de hambre después de haberlos derrocado.

La marcha había sido organizada en realidad por la CIA, con la ayuda de Claude Malhuret. Posteriormente se supo que en los campamentos de refugiados de los khmers rojos no existía ninguna hambruna. La creación de la asociación parece haber sido financiada por Michel David-Weill, entonces presidente del banco franco-americano Lazard y políticamente comprometido con la cruzada antisoviética. Por su parte, su socio Jean Guyot financió Care France.

Guy Sorman explica que «David-Weill quería hacernos el cheque. Pero en aquella época, con el control de cambio [de moneda], era complicado transferir fondos entre Estados Unidos y Francia. Así que decidimos crear una filial americana».

De esa manera, los vínculos entre las colectividades locales, las ONGs y generosos mecenas se ven implicados en cálculos políticos o maniobras comerciales que nada tienen que ver con los ideales invocados.
La Global Water Initiative y el programa Water Efficient Maize for Africa

En 2007, un generoso mecenas ofrece 15 millones de dólares al año por un periodo de 10 años a un colectivo de ONGs por la realización de acciones a largo plazo a favor del acceso al agua. Se trata de la Global Water Initiative (GWI).

El proyecto se aplica en Burkina Faso, Malí, Níger, Senegal y en otros 9 países de África y de América Central. Tiene como objetivo proporcionar a las comunidades un acceso durable al agua para cubrir las necesidades de la producción rural.

Siete ONGs participan en la GWI:
- Action Against Hunger / Acción Contra el Hambre (AAH / ACF, siglas en ingles y francés)
- CARE
- Catholic Relief Services (CRS)
- The World Conservation Union - IUCN
- International Institute for Environment and Development (IIED)
- Oxfam America
- SOS Sahel.

David Blanc (director del departamento de operaciones de Acción Contra el Hambre USA) conforma el programa en colaboración con la Howard G. Buffett Foundation, que financia enteramente el proyecto.

Howard G. Buffett

Howard Graham Buffett es el hijo de Warren Buffet, clasificado en 2008 como propietario de la segunda fortuna más importante del mundo por la revista Forbes. Se presenta como agricultor, filántropo y amante de la fotografía. Su historial lo sitúa, sin embargo, como administrador de varias empresas, como la Archer Daniels Midland (de 1992 a 1995), una de las más importantes empresas agroalimentarias de Estados Unidos.

La Archer Daniels Midland, que se dedica a negociar con cereales, goza de gran influencia en la difusión de los organismos genéticamente modificados (OGM). La fundación Howard G. Buffet nació en 1999 y adoptó como misión el garantizar la satisfacción de las necesidades esenciales de las poblaciones más desfavorecidas y marginadas del mundo.

Esta fundación concede particular importancia al acceso al agua en América Central y en África, así como al desarrollo de los recursos agrícolas para los pequeños agricultores locales.

Uno de los 7 participantes de la GWI, el IIED (International Institute for Environment and Development), a desempeñado un papel ideológico de primer plano en el renacimiento del maltusianismo y la movilización contra el calentamiento climático.

El IIED fue fundado en 1971, gracias al financiamiento del Aspen Institute [11], por la economista británica Barbara Ward (también conocida como la baronesa Jackson of Lodsworth) y por el hombre de negocios canadiense Maurice Strong, arquitecto de las «Cumbres de la Tierra».

Hoy en día, el IIED es financiado por varios ministerios (el ministerio francés de Ecología, el ministerio británico de Relaciones Exteriores, etc.), agencias supraestatales (Banco Mundial, FAO, Comisión Europea, etc.), varias ONGs (Care Dinamarca, etc.) y por una increíble cantidad de fundaciones (Rockefeller Foundation, Ford Foundation, etc.).

El IIED se encuentra hoy bajo la presidencia de Camilla Toulmin, quien ya había administrado anteriormente, desde 1987 hasta 2002, su programa «tierras áridas». Su trayectoria le ha permitido esencialmente estudiar el fortalecimiento del desarrollo duradero así como el derecho sobre la tierra en África y en todas las regiones. La actividad de Camilla Toulmin se ha concentrado en el desarrollo social, económico y medioambiental en las zonas áridas de África. Camilla Toulmin es además la autora, junto a Simon Pepper (presidente de WWF-Escocia), de un informe titulado Reforma de la propiedad de la tierra en el Norte y en el Sur.

Una de las conclusiones de ese informe resulta reveladora: «En África, el programa de reformas sobre la propiedad de la tierra es de actualidad en gran parte debido a los donantes internacionales, como el Banco Mundial, el Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos. Este compromiso proviene de la impresión de que se hace indispensable una reforma sobre la propiedad de la tierra en aras de garantizar en ese aspecto la seguridad suficiente para favorecer la inversión en la agricultura, reducir los conflictos y atribuir tierras a los utilizadores más productivos.

Esa visión espera también que muchos países africanos se abran a la inversión externa en la agricultura. Se estima que las empresas internacionales tienen que contar con títulos de propiedad garantizados antes de invertir sus capitales en las economías africanas de alto riesgo. Existen también importantes intereses nacionales que estimulan a la compra de las tierras ancestrales cuando éstas salen al mercado». Se trata de una conclusión evidentemente vinculada a los intereses de quienes dan la luz verde en el seno del GWI, cuyo único inversionista es la fundación Howard Buffett.

De forma paralela, la fundación Howard Buffet y la fundación Bill & Melinda Gates financian el programa Water Efficient Maize for Africa (WEMA) aportándole alrededor de 47 millones de dólares. El objetivo es resolver los problemas de sequía que encuentran los cultivos locales africanos a través de la creación de nuevas variedades de maíz en colaboración con Monsanto, el gigante estadounidense de los organismos genéticamente modificados (OGM) [14]. La dirección del programa está en manos de la USAID.

En el caso del GWI y del WEMA también se evidencia una excesiva representación de los intereses privados. Por un lado a través de las fundaciones nacidas de las empresas privadas que financian los proyectos, así como por el indiscutible papel que desempeñan las multinacionales cuyos representantes participan a veces en la administración de las supuestas ONGs. También en este caso son flagrantes las contradicciones entre el concepto de solidaridad y los intereses representados.
Solidaridad y gobernanza mundial

Los dos ejemplos que aquí hemos expuestos en forma sucinta son representativos de una equívoca realidad. Otros muchos programas, que supuestamente deberían dar respuesta a las problemáticas humanitarias, se basan en asociaciones entre el sector público, el sector humanitario y el mercantil. Además, el microcrédito es un componente corrientemente agregado a algunos de esos programas.

Pero el llamado “social business” (o empresariado social) incluye también una realidad mucho menos eficaz de lo que afirman sus famosos discípulos Jacques Attali, fundador de Planet Finance, y Bill Drayton, fundador de Ashoka Fund.

El microcrédito y las asociaciones entre ONGs y empresas son actualmente tema de fructíferas discusiones. Algunos ven en ellas una solución a la crisis económica, pero también una respuesta a las problemáticas sociales y medioambientales de estos últimos años. Su existencia se basa en numerosos foros que construyen esos nuevos modelos de gobernanza asociativa como expresión de la sociedad civil en el seno de la «futura gobernanza mundial».

A pesar de las evidentes divergencias entre la sociedad civil y las empresas transnacionales, las ONGs están sobre todo comprometidas con el sector privado y con los Estados, en vez de actuar como actores independientes o incluso como contrapoder.

Ese comportamiento evidencia el lento desvío de las grandes ONGs de solidaridad internacional, que poco a poco van convirtiéndose en representantes de la defensa de intereses que nada tienen que ver con la democracia. Peor aun, la idea –que poco a poco va imponiéndose– de una gobernanza mundial a la que estarían asociadas las ONGs contradice la definición misma de democracia.Líbia rebrà de Rússia una planta de fusells Kalashnikov, avions i tancs modernitzats

Rússia completarà la construcció d'una planta de fusells Kalashnikov a Líbia, ha modernitzat per a aquest país 145 carros de combat T-72, que Trípoli va adquirir a la Unió Soviètica, i li vendrà sis caces d'instrucció i combat Yak-130, van confirmar fonts del sector rus de defensa citades avui pel diari Vedomosti. El contracte de més envergadura és el de la fàbrica dels Kalashnikov. La construcció de la planta va començar en els temps de l'URSS i està pràcticament acabada però se sotmetrà a una modernització per a produir la versió més recent del fusell, l'anomenat Kalashnikov de la sèrie 100 (Foto).

Així mateix, Líbia planeja comprar a Rússia 16 avions de combat: quatre caces Su-30MK2 i altres 12 del flamant model Su-35. El respectiu contracte serà signat amb gran dosi de probabilitat en el present any, tenint en compte que les negociacions "estan en una fase avançada", van comunicar al diari una font pròxima a la direcció del grup de defensa Rosoboronexport i un executiu de la corporació russa de construccions aeronàutiques OAK.


Libia recibirá de Rusia una planta de fusiles Kalashnikov, aviones y tanques modernizados
Rusia completará la construcción de una planta de fusiles Kalashnikov en Libia, va a modernizar para este país 145 carros de combate T-72 que Trípoli adquirió en la Unión Soviética y le venderá seis cazas de instrucción y combate Yak-130, confirmaron fuentes del sector ruso de defensa citadas hoy por el diario Vedomosti.

El contrato de mayor envergadura es el de la fábrica de los Kalashnikov. La planta, cuya construcción empezó en los tiempos de la URSS, está prácticamente acabada pero se someterá a una modernización para producir la versión más reciente del fusil, el llamado Kalashnikov de la serie 100.

Asimismo, Libia planea comprar en Rusia 16 aviones de combate: cuatro cazas Su-30MK2 y otros 12 del flamante modelo Su-35. El respectivo contrato será firmado con gran dosis de probabilidad en el presente año, habida cuenta de que las negociaciones "están en una fase avanzada", comunicaron al periódico una fuente próxima a la dirección del grupo de defensa Rosoboronexport y un ejecutivo de la corporación rusa de construcciones aeronáuticas OAK.Mart: Spirit ha quedat immobil però operatiu

La NASA va declarar avui que Spirit no pot ser alliberat de la seva trampa de sorra a Mart. Ara, el vehicle explorador iniciarà la seva segona cursa com a plataforma científica estacionària. Després de sis anys d'exploracions sense precedents en el Planeta Vermell, el vehicle d'exploració marciana Spirit ha deixat de ser un robot totalment movible. La NASA ha assignat a Spirit la categoria de plataforma científica estacionària (sense moviment), després dels esforços infructuosos que es van realitzar en aquests últims mesos per alliberar-lo d'una trampa de sorra. (Foto: L'últim rastre del Spirit).

La tasca principal del robot a les següents setmanes serà la d'auto-posicionar-se de tal manera que pugui combatre el sever hivern marcià. Si Spirit sobreviu, continuarà realitzant activitats científiques de rellevància des de la seva posició final. La missió del vehicle explorador podria estendres llavors de diversos mesos fins a anys. "Spirit no està mort; només acaba d'iniciar una etapa diferent de la seva llarga vida", comenta Doug McCuistion, director del Programa d'Exploració de Mart, a les oficines centrals de la NASA, ubicades a Washington.

La vista proporcionada per la càmera de navegació de Spirit mostra les empremtes deixades pel vehicle explorador mentre aquest es desplaçava cap a enrere, arrossegat la seva inoperant roda frontal dreta cap al lloc on el vehicle explorador va quedar atrapat en sorra solta, l'abril de 2009.

"L'any últim, vam dir al món que els intents per alliberar el apreciat robot podrien no ser reeixits", afegeix McCuistion. "Sembla que la ubicació actual d'Spirit a Mart serà el seu lloc final de descans". Fa deu mesos, mentre Spirit es trobava desplaçant-se cap al sud, al costat de la vora oest d'un altiplà baix conegut com "Home Plate", les seves rodes van passar a través d'una superfície de textura cruixent i es va embolicar en un dipòsit de sorra solta que es trobava amagat sota.

Després que Spirit va quedar encallat, l'equip del vehicle explorador va idear plans per intentar que l'explorador de sis rodes quedés lliure usant les seves restants cinc rodes, la sisena roda va deixar de funcionar el 2006, limitant d'aquesta manera les capacitats de mobilitat de Spirit. El pla incloïa experiments realitzats utilitzant un vehicle explorador de prova submergit en una "caixa de sorra", al Laboratori de Propulsió a Raig, a Pasadena, Califòrnia, a més d'anàlisi, creació de models i revisions científiques. Al novembre, una altra de les seves rodes va deixar de funcionar, fent que una situació ja difícil es tornara encara pitjor.

Els moviments recents del vehicle explorador han donat els millors resultats des que Spirit va quedar encallat. No obstant això, l'hivern que s'aproxima obliga a un canvi d'estratègia. És mitjans de la tardor a la llar marcià del vehicle alimentat per energia solar. L'hivern comença al maig. L'energia solar està disminuint i s'estima que serà insuficient per impulsar algun moviment cap a mitjans de febrer. L'equip del vehicle explorador penseu fer servir la mobilitat potencial restant del vehicle per tal de millorar l'angle d'inclinació de l'explorador. Actualment, Spirit es troba inclinat lleugerament cap al sud. El Sol de l'hivern roman en el cel del nord, de manera que la disminució de la inclinació cap al sud incrementaria significativament la quantitat de llum solar sobre els panells solars del vehicle explorador.

"Necessitem aixecar la part del darrere del vehicle, o la seva part esquerra, o tots dos", comenta Ashley Stroup, una de les persones encarregades de la conducció del vehicle d'exploració, al Laboratori de Propulsió a Raig. "Aixecar una mica les rodes del darrere, respecte de la seva posició actual, movent al vehicle cap enrere i cap amunt, ajudarà. Si cal, podríem intentar que la roda frontal dreta del vehicle baixi, fent-la ingressar en un sot o introduint-la en un forat ".

En el seu angle actual, Spirit probablement no tindrà prou energia per mantenir les comunicacions amb la Terra durant l'hivern marcià. Fins i tot millorar uns quants graus la inclinació del vehicle podria proporcionar la suficient diferència com per mantenir la comunicació cada certa quantitat de dies.

"El fet de sobreviure a l'hivern es reduirà a les temperatures ja com de freds es tornaran els components electrònics del vehicle", comenta John Callas, director del projecte de Spirit i del seu explorador bessó, Opportunity, al Laboratori de Propulsió a Raig. "Cada tros d'energia que produeixin els panells solars de Spirit s'utilitzarà per tal de mantenir càlids dels components electrònics clau del vehicle, ja sigui fent que els components continuïn encesos o per mitjà de l'activació d'escalfadors essencials".

Fins i tot en estat d'immobilitat, Spirit continua la seva recerca científica


"Hi ha una classe de ciència que només podem fer amb un vehicle estacionari i que hem omès durant els anys de conducció de Spirit", va comentar Steve Squyres, qui és l'investigador principal d'Spirit i Opportunity i investigador a la Universitat de Cornell. "La reducció de la mobilitat no vol dir que la missió acabi de manera abrupta. Al contrari, ens permet una transició cap a la ciència estacionària (sense moviment)".

Un experiment que no té moviment i que Spirit ja ha iniciat és l'estudi dels petits balancejos en la rotació de Mart i està destinat a millorar la visió que es té sobre el nucli del planeta. Això requereix mesos de registre fent servir ones de ràdio per rastrejar el moviment d'un punt sobre la superfície de Mart per tal de calcular el moviment a llarg termini amb una precisió de tot just algunes quantes polzades.

"Si l'etapa final de les contribucions de Spirit és determinar si el nucli de Mart és líquid o sòlid, això seria fantàstic, és tan diferent dels altres coneixements que hem adquirit a partir de Spirit", comenta Squyres.

Les eines que porta el braç robot de Spirit poden estudiar les variacions en la composició del sòl de la zona, el qual ha estat afectat per aigua. La ciència estacionària també inclou l'observació de com el vent mou les partícules del sòl, així com la monitorització de l'atmosfera marciana. Spirit pot haver-se aturat, però no ha deixat de descobrir els secrets de Mart.


Spirit es ahora una plataforma científica estacionaria
La NASA declaró hoy que Spirit no puede ser liberado de su trampa de arena en Marte. Ahora, el vehículo explorador iniciará su segunda carrera como plataforma científica estacionaria.

Después de seis años de exploraciones sin precedentes en el Planeta Rojo, el vehículo de exploración marciana Spirit (Espíritu, en idioma español) ha dejado de ser un robot totalmente movible. La NASA ha asignado a Spirit la categoría de plataforma científica estacionaria (sin movimiento), después de los esfuerzos infructuosos que se realizaron en estos últimos meses para liberarlo de una trampa de arena.

La tarea principal del robot en las siguientes semanas será la de auto-posicionarse de manera tal que pueda combatir el severo invierno marciano. Si Spirit sobrevive, continuará realizando actividades científicas de relevancia desde su posición final. La misión del vehículo explorador podría extenderse entonces de varios meses hasta años.

"Spirit no está muerto; solamente acaba de iniciar una etapa distinta de su larga vida", comenta Doug McCuistion, director del Programa de Exploración de Marte, en las oficinas centrales de la NASA, ubicadas en Washington.

Arriba: El último rastro de Spirit. La vista proporcionada por la cámara de navegación de Spirit muestra las huellas dejadas por el vehículo explorador mientras éste se desplazaba hacia atrás, arrastrado su inoperante rueda frontal derecha hacia el lugar en donde el vehículo explorador quedó atrapado en arena suelta, en abril de 2009.

"El año último, dijimos al mundo que los intentos por liberar al apreciado robot podrían no ser exitosos", agrega McCuistion. "Pareciera que la ubicación actual de Spirit en Marte será su lugar final de descanso".

Hace diez meses, mientras Spirit se encontraba desplazándose hacia el sur, al lado del borde oeste de una meseta baja conocida como "Home Plate", sus ruedas pasaron a través de una superficie de textura crujiente y se embrollaron en un depósito de arena suelta que se encontraba escondido debajo.

Después de que Spirit quedó atascado, el equipo del vehículo explorador ideó planes para intentar que el explorador de seis ruedas quedase libre usando sus restantes cinco ruedas; la sexta rueda dejó de funcionar en 2006, limitando de este modo las capacidades de movilidad de Spirit. El plan incluía experimentos realizados utilizando un vehículo explorador de prueba sumergido en una "caja de arena", en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, en Pasadena, California, además de análisis, creación de modelos y revisiones científicas. En noviembre, otra de sus ruedas dejó de funcionar, haciendo que una situación ya difícil se tornara aún peor.

Los movimientos recientes del vehículo explorador han dado los mejores resultados desde que Spirit quedó atascado. Sin embargo, el invierno que se aproxima obliga a un cambio de estrategia. Es mediados del otoño en el hogar marciano del vehículo alimentado por energía solar. El invierno comienza en mayo. La energía solar está disminuyendo y se estima que será insuficiente para impulsar algún movimiento hacia mediados de febrero. El equipo del vehículo explorador planea utilizar la movilidad potencial restante del vehículo con el fin de mejorar el ángulo de inclinación del explorador. Actualmente, Spirit se encuentra inclinado levemente hacia el sur. El Sol del invierno permanece en el cielo del norte, de modo que la disminución de la inclinación hacia el sur incrementaría significativamente la cantidad de luz solar sobre los paneles solares del vehículo explorador.

"Necesitamos levantar la parte trasera del vehículo, o su parte izquierda, o ambos", comenta Ashley Stroupe, una de las personas encargadas de la conducción del vehículo de exploración, en el Laboratorio de Propulsión a Chorro. "Levantar un poco las ruedas traseras, respecto de su posición actual, moviendo al vehículo hacia atrás y hacia arriba, ayudará. Si es necesario, podríamos intentar que la rueda frontal derecha del vehículo baje, haciéndola ingresar en un bache o introduciéndola en un agujero".

En su ángulo actual, Spirit probablemente no tendrá suficiente energía para mantener las comunicaciones con la Tierra durante el invierno marciano. Incluso mejorar unos pocos grados la inclinación del vehículo podría proporcionar la suficiente diferencia como para mantener la comunicación cada cierta cantidad de días.

"El hecho de sobrevivir al invierno se reducirá a las temperaturas y a cuán fríos se tornarán los componentes electrónicos del vehículo", comenta John Callas, director del proyecto de Spirit y de su explorador gemelo, Opportunity, en el Laboratorio de Propulsión a Chorro. "Cada trozo de energía que produzcan los paneles solares de Spirit se utilizará con el fin de mantener cálidos los componentes electrónicos clave del vehículo, ya sea haciendo que los componentes continúen encendidos o por medio de la activación de calentadores esenciales".

Incluso en estado de inmovilidad, Spirit continúa su investigación científica

"Hay una clase de ciencia que sólo podemos hacer con un vehículo estacionario y que hemos omitido durante los años de conducción de Spirit", comentó Steve Squyres, quien es el investigador principal de Spirit y Opportunity e investigador en la Universidad de Cornell. "La reducción de la movilidad no significa que la misión termine de manera abrupta. Al contrario, nos permite una transición hacia la ciencia estacionaria (sin movimiento)".

Un experimento que carece de movimiento y que Spirit ya ha iniciado es el estudio de los pequeños bamboleos en la rotación de Marte y está destinado a mejorar la visión que se tiene acerca del núcleo del planeta. Esto requiere meses de registro usando ondas de radio para rastrear el movimiento de un punto sobre la superficie de Marte con el propósito de calcular el movimiento a largo plazo con una precisión de apenas algunas cuantas pulgadas.

"Si la etapa final de las contribuciones de Spirit es determinar si el núcleo de Marte es líquido o sólido, eso sería estupendo; es tan distinto de los otros conocimientos que hemos adquirido a partir de Spirit", comenta Squyres.

Las herramientas que porta el brazo robot de Spirit pueden estudiar las variaciones en la composición del suelo de las inmediaciones, el cual ha sido afectado por agua. La ciencia estacionaria también incluye la observación de cómo el viento mueve las partículas del suelo, así como la monitorización de la atmósfera marciana. Spirit puede haberse detenido, pero no ha dejado de descubrir los secretos de Marte.Andalusia: 95% d'atur el segon dia de vaga en la construcció

La segona jornada de vaga en la construcció ha tingut un seguiment "més que en el dia d'ahir", segons van indicar els sindicats Fecom CCOO-A i MCA UGT-A, que van xifrar l'atur en un 95% en tota Andalusia, excepte Huelva, "sobretot en aquelles províncies en què el primer dia va tenir un seguiment menor com Cadis o Almeria". Segons van indicar els dos sindicats en una nota, "malgrat l'èxit d'aquest segon dia, els piquets informatius han tornat a trobar obres en què els treballadors han decidit anar al tall a causa de les pressions dels empresaris". Les federacions de construcció d'Andalusia d'UGT i CCOO van agrair als treballadors del sector el seu "suport majoritari" a la convocatòria de vaga i els van recordar als empresaris que "davant l'èxit d'aquestes mesures dels sindicats, han de realitzar una reflexió sobre el seu postura en aquest conflicte".
Els sindicats van anunciar que, de no arribar a un acord abans del final dels sis dies de vaga convocats, les mobilitzacions podrien "radicalitzar encara més". A més d'ahir i avui, les dues centrals van convocar aturades selectives els dies 24 i 25 de febrer i 10 i 11 de març.

El secretari general de Metall, Construcció i Afins, Federació d'Indústria de la UGT-A, Manuel Jiménez, va fer una crida als empresaris perquè "desbloquegin aquest conflicte que ja afecta a 280.000 treballadors, que es normalitzi la situació d'una vegada per sempre i ens posem a treballar en el que realment importa, que és la recerca de solucions a la crisi i l'impuls a nous plans per a la reactivació econòmica del sector".

Per la seva banda, el secretari general de la Federació de Construcció, Fusta i Afins de CCOO-A, Ángel Gómez, va convidar els empresaris a que "es passin per l'òptica perquè, o no saben comptar o no han visitat les obres, per oferir la ridícula xifra de seguiment de vaga que van fer ahir".

Per tot això, Gómez espera que els empresaris portin a terme una anàlisi dels dos dies de primers dies de vaga i que, abans de la pròxima convocatòria, decideixin aplicar l'increment salarial que se'ls exigeix.

Els sindicats han anunciat també que els jutjats d'Almeria van emetre ahir una nova sentència favorable als sindicats i treballadors i, per tant, "és un altre detall que hauria de tenir en compte la patronal, per no seguir amb els recursos judicials en el seu afany d'allargar el conflicte".

Vaga a Sevilla

Per la seva part, CCOO de Sevilla va apuntar que les dues primeres jornades de vaga, de les sis convocades per CCOO i UGT en el sector de la construcció en pro del compliment del conveni col.lectiu, "han estat secundades massivament, amb el 90 per cent de participació".

En una nota, el secretari general del Sindicat Provincial de Construcció, Fusta i Afins de CCOO (Fecom) a Sevilla, Antonio Salazar, va qualificar de "èxit" la jornada i va assegurar que "espera que els empresaris facin lectura d'aquest seguiment i es decideixin d'una vegada per totes complir amb el que marca el conveni col.lectiu".

Per la seva banda, el secretari general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidaña, va qualificar l'actitud de la patronal de "antidemocràtica" i va assegurar que "CCOO no permetrà la desregularització de les condicions laborals dels treballadors del sector i menys, havent-hi un acord signat pel mig".


El segundo día de huelga en la construcción se salda con un 95% de paro en las obras andaluzas
La segunda jornada de huelga en la construcción ha tenido un seguimiento "mayor que en el día de ayer", según indicaron los sindicatos Fecoma CCOO-A y MCA UGT-A, que cifraron el paro en un 95 por ciento en toda Andalucía, excepto Huelva, "sobre todo en aquellas provincias en las que el primer día tuvo un seguimiento menor como Cádiz o Almería".
Según indicaron ambos sindicatos en una nota, "a pesar del éxito de este segundo día, los piquetes informativos han vuelto a encontrar caso de obras en las que los trabajadores han decidido acudir al tajo debido a los presiones de los empresarios".

Las federaciones de construcción de Andalucía de UGT y CCOO agradecieron a los trabajadores del sector su "apoyo mayoritario" a la convocatoria de huelga y les recordaron a los empresarios que "ante el éxito de estas medidas de los sindicatos, deben realizar una reflexión sobre su postura en este conflicto".

Los sindicatos anunciaron que, de no llegar a un acuerdo antes del final de los seis días de huelga convocados, las movilizaciones podrían "radicalizarse aún más". Además de ayer y hoy, ambas centrales convocaron paros selectivos los días 24 y 25 de febrero y 10 y 11 de marzo.

El secretario general de Metal, Construcción y Afines, Federación de Industria de UGT-A, Manuel Jiménez, hizo un llamamiento a los empresarios para que "desbloqueen este conflicto que ya afecta a 280.000 trabajadores, que se normalice la situación de una vez por todas y nos pongamos a trabajar en lo que realmente importa que es la búsqueda de soluciones a la crisis y el impulso a nuevos planes para la reactivación económica del sector".

Por su parte, el secretario general de la Federación de Construcción, Madera y Afines de CCOO-A, Ángel Gómez, invitó a los empresarios a que "se pasen por la óptica porque o no saben contar o no han visitados las obras, para ofrecer la ridículo cifra de seguimiento de huelga que hicieron ayer".

Por todo ello, Gómez espera que los empresarios llevan a cabo un análisis de los dos días de primeros días de huelga y que antes de la próxima convocatoria decidan aplicar el incremento salarial que se les viene exigiendo.

Los sindicatos han anunciado también que los juzgados de Almería emitieron ayer una nuevo sentencia favorable a los sindicatos y trabajadores y, por tanto, "es otro detalle que deberían tener en cuenta la patronal para no seguir con los recursos judiciales en su empeño de alargar el conflicto".

HUELGA EN SEVILLA

Por su parte, CCOO de Sevilla apuntó que las dos primeras jornadas de huelga, de las seis convocadas por CCOO y UGT en el sector de la construcción en pro del cumplimiento del convenio colectivo, "han sido secundadas masivamente, con el 90 por ciento de participación".

En una nota, el secretario general del Sindicato Provincial de Construcción, Madera y Afines de CCOO (Fecoma) en Sevilla, Antonio Salazar, calificó de "éxito" la jornada y aseguró que "espera que los empresarios hagan lectura de este seguimiento y se decidan de una vez por todas cumplir con lo que marca el convenio colectivo".

Por su parte, el secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, calificó la actitud de la patronal de "antidemocrática" y aseguró que "CCOO no va a permitir la desregularización de las condiciones laborales de los trabajadores del sector y menos, habiendo un acuerdo firmado de por medio".Merkel i Westerwelle: 100 dies de coalició i fracasos

El que es va anunciar com un matrimoni de somni s'està convertint en malson. El Govern de coalició compleix a Alemanya els seus cent primers dies i liberals i cristianodemòcrates campen com poden el temporal. (Foto: Angela Merkel i Guido Westerwelle: coalició en dificultats).
"Cent dies, deu desenganys", fustiga amb grans caràcters a la seva pàgina nacional el diari més llegit del país, el sensacionalista Bild. El rotatiu enumera els "deu grans entrebancs" de la nova coalició governamental, com la substitució del ministre de Treball -caigut en desgràcia per un atac militar a l'Afganistan- o la designació com a titular de Cooperació de l'ex secretari general del Partit Liberal (FDP), Dirk Niebel, que, quan va ser opositor, va demanar la supressió d'aquesta mateixa Cartera.

L'oposició no ha estat més misericordiosa al traçar el balanç de la gestió de Merkel (Unió Cristianodemòcrata, CDU) i el seu vicecanceller, el liberal Guido Westerwelle (FDP). "És temps perdut per a Alemanya. El nou Govern només es preocupa de servir a interessos particulars", va sostenir el president del Partit dels Verds, Cem Özdemir. El cap de la bancada dels socialdemòcrates, que va ser vicecanceller de Merkel a l'Executiu anterior, Frank-Walter Steinmeier, va dir no recordar un altre un començament tan dolent d'un Govern a Alemanya.

"Problemes d'arrencada"

11 anys van haver d'esperar conservadors i liberals per poder tornar a formar la seva predilecta aliança. No obstant això, avui els socis estan embrancats en diverses disputes, com els plans del FDP de modificar radicalment el finançament del sistema de salut públic.

"És una completa tonteria. Vaig a oposar amb totes les meves forces", va amenaçar Horst Seehofer, president la CSU, de la branca bavaresa de la CDU de Merkel, davant la intenció del ministre de Salut, el liberal Philip Rösler, d'imposar el pagament d'una suma fixa a l'assegurança sanitària, independentment dels ingressos. Els liberals es van defensar acusant els socialcristians de «menopàusics" i d'estar lliurant una "guerra de trinxeres", mentre que el seu president, Westerwelle, admetia que la unió governamental havia tingut "problemes d'arrencada".

Un altre tema que va enardir els ànims va ser la rebaixa de l'Impost al Valor Afegit (IVA) al sector hoteler, que molts van qualificar de "clientelisme" després que es conegués que justament una cadena hotelera havia efectuat un important donatiu al promotor de la rebaixa, l' Partit Liberal. La mesura va ser fins i tot criticada per un dels vicepresidents de la mateixa agrupació, al qual va cridar a l'ordre immediatament.

Males notes per tot arreu

Sindicats, empresaris i associacions socials tampoc es van mostrar satisfets amb els primers cent dies de gestió dels "cristià-liberals". L'Associació de la Indústria Alemanya va exigir un programa de creixement i més estalvi en els pressupostos. Una enquesta entre 700 alts executius alemanys que publica avui el diari econòmic Handelsblatt dóna un mer "suficient" per al nou Govern, la pitjor nota des de novembre de 2006.

Els sindicats, per la seva part, acusen el FDP de clientelisme a favor dels sectors més benestants. El president de la Confederació General de Sindicats, Michael Sommer, va afirmar que els liberals confonien ideologia amb política. Mentrestant, l'Associació benefactora de Treballadors li atribuïa a l'Executiu una fallida política familiar a l'beneficiar els que més guanyen amb un augment del salari familiar generalitzat, i cinc grans organitzacions ecologistes li retreuen "fracàs total" a la política de protecció mediambiental.

També entre l'electorat es difumina el suport: segons una consulta de la segona cadena de televisió pública alemanya, la ZDF, el percentatge de decebuts amb l'actual gestió governamental ha pujat d'un 30 a un 46 per cent en aquests primers tres mesos.

Decisions importants

Malgrat tot, Merkel i els seus socis van esquivar les crítiques i van destacar que s'ha aconseguit fins al moment. Per exemple, van posar sobre la taula, el paquet de rebaixes de 8.500 milions d'euros (11.700 milions de dòlars) a les empreses i les famílies i la pròrroga del subsidi per als afectats per la reducció de la jornada laboral, que va frenar l'augment del desocupació.

"Es pot dir potser que hem pres decisions importants però que en el curs d'aquest any ens esperen naturalment moltes altres", va declarar la cancellera. De moment, tots esperen el moment en què tanta rebaixa fiscal hagi de ser compensada per mitjà de fortes retallades de la despesa pública, però aquests segurament no arribin fins després de les eleccions regionals a Rin del Nord-Westfàlia, l'Estat alemany més poblat, que se celebraran el proper maig.


100 días de Gobierno: a la coalición de Merkel le llueven críticas
Guido Westerwelle y Angela Merkel: coalición en dificultades.

Lo que se anunció como un matrimonio de ensueño se está convirtiendo en pesadilla. El Gobierno de coalición cumple en Alemania sus cien primeros días, y liberales y cristianodemócratas campean como pueden el temporal.

"Cien días, diez chascos", fustiga a grandes caracteres en su página nacional el diario más leído del país, el sensacionalista Bild. El rotativo enumera los "diez mayores tropiezos" de la nueva coalición gubernamental, como la sustitución del ministro de Trabajo- caído en desgracia por un ataque militar en Afganistán- o la designación como titular de Cooperación del ex secretario general del Partido Liberal (FDP), Dirk Niebel, que cuando fue opositor demandó la supresión de esa misma Cartera.

La oposición no ha sido más misericorde al trazar el balance de la gestión de Merkel (Unión Cristianodemócrata, CDU) y su vicecanciller, el liberal Guido Westerwelle. "Es tiempo perdido para Alemania. El nuevo Gobierno sólo se preocupa de servir a intereses particulares", sostuvo el presidente del Partido Los Verdes, Cem Özdemir. El jefe de la bancada de los socialdemócratas, quien fuera vicecanciller de Merkel en el Ejecutivo anterior, Frank-Walter Steinmeier, dijo no recordar otro un comienzo tan malo de un Gobierno en Alemania.

"Problemas de arranque"

11 años hubieron de esperar conservadores y liberales para poder volver a formar su predilecta alianza. Sin embargo, hoy los socios están enzarzados en varias disputas, como los planes del FDP de modificar radicalmente la financiación del sistema de salud público.

"Es una completa tontería. Voy a oponerme con todas mis fuerzas", amenazó Horst Seehofer, presidente la CSU, de la rama bávara de la CDU de Merkel, ante la intención del ministro de Salud, el liberal Philip Rösler, de imponer el pago de una suma fija al seguro sanitario, independientemente de los ingresos. Los liberales se defendieron acusando a los socialcristianos de "menopáusicos" y de estar librando una "guerra de trincheras", mientras que su presidente, Westerwelle, admitía que la unión gubernamental había tenido "problemas de arranque".

Otro tema que enardeció los ánimos fue la rebaja del Impuesto al Valor Añadido (IVA) al sector hotelero, que muchos calificaron de "clientelismo" después de que se conociese que justamente una cadena hotelera había efectuado un importante donativo al promotor de la rebaja, el Partido Liberal. La medida fue incluso criticada por uno de los vicepresidentes de la propia agrupación, al que se llamó al orden inmediatamente.

Malas notas por doquier

Sindicatos, empresarios y asociaciones sociales tampoco se mostraron satisfechos con los primeros cien días de gestión de los "cristiano-liberales". La Asociación de la Industria Alemana exigió un programa de crecimiento y más ahorro en los presupuestos. Una encuesta entre 700 altos ejecutivos alemanes que publica hoy el diario económico Handelsblatt arroja un mero "suficiente" para el nuevo Gobierno, la peor nota desde noviembre de 2006.

Los sindicatos, por su parte, acusan al FDP de clientelismo a favor de los sectores más acomodados. El presidente de la Confederación General de Sindicatos, Michael Sommer, afirmó que los liberales confundían ideología con política. Mientras, la Asociación Benefactora de Trabajadores le achacaba al Ejecutivo una fallida política familiar al beneficiar a los que más ganan con un aumento del salario familiar generalizado; y cinco grandes organizaciones ecologistas le reprochan "fracaso total" en la política de protección medioambiental.

También entre el electorado se difumina el respaldo: según una consulta de la segunda cadena de televisión pública alemana, la ZDF, el porcentaje de decepcionados con la actual gestión gubernamental ha subido de un 30 a un 46 por ciento en estos primeros tres meses.

Decisiones importantes

Pese a todo, Merkel y sus socios esquivaron las críticas y destacaron lo conseguido hasta el momento. Por ejemplo, pusieron sobre la mesa, el paquete de rebajas de 8.500 millones de euros (11.700 millones de dólares) a las empresas y las familias y la prórroga del subsidio para los afectados por la reducción de la jornada laboral, que frenó el aumento del desempleo.

"Se puede decir quizás que hemos tomado decisiones importantes pero que en el curso de este año nos esperan naturalmente otras muchas", declaró la canciller. Por lo pronto, todos esperan el momento en que tanta rebaja fiscal deba ser compensada por medio de fuertes recortes del gasto público, pero éstos seguramente no lleguen hasta después de las elecciones regionales en Renania del Norte-Westfalia, el Estado alemán más poblado, que se celebrarán el próximo mayo.Milionari robatori cibernètic dels drets d'emissió de CO2

La pirateria cibernètica és un fenomen no poc conegut. Malgrat això, empreses europees han caigut en una trampa estesa a la Xarxa: van posar a disposició les seves dades d'accés a la borsa internacional d'emissions. El cas manifesta falles en els sistemes de seguretat.
Els cibercriminals van planejar molt bé el seu atac: per mitjà de correus electrònics sol.licitaven les seves dades d'accés a empreses que negocien amb certificats d'emissió de CO2, amb l'objecte de verificar-les, suposadament. L'emissor del missatge semblava, a primera vista, molt fiable i incloïa un enllaç que portava a una pàgina molt semblant a la de la institució oficial de comerç d'emissions. En aquesta, les empreses havien de registrar les seves dades.

Segons empresaris, citats per Spiegel Online, el missatge estava ben fet, però per un parell de detalls es podia reconèixer que es tractava d'una estafa cibernètica.

Un missatge ben fet


Tot i que el seu estil era diferent al que sol utilitzar una institució, set empreses alemanyes van caure en el parany ia finals de gener van posar a disposició les seves dades. Els pirates cibernètics van aprofitar immediatament l'ocasió. Segons les investigacions, entre Alemanya i República Txeca van aconseguir robar uns 250.000 certificats d'emissió; traspassar aquests bons a un compte a Dinamarca i d'aquí els van vendre a altres empreses que negocien amb aquest tipus de certificats.

Quotes a la venda


El comerç d'emissions a la Unió Europea té el seu origen en el Protocol de Kyoto. En aquest acord, 39 països van acordar reduir fins al 2012 un cinc per cent de les seves emissions respecte a l'any 1990. El comerç amb les quotes d'emissió de CO2 va començar a la UE l'1 de gener de 2005. La idea bàsica és que a les empreses se'ls permet un volum determinat d'emissions de CO2. En cas que emeti menys, la quota no utilitzada pot ser venuda. I en cas que una empresa emeti més del permès ha de comprar quotes addicionals.

DEHSt es defensa

La reacció de l'Oficina Alemanya per al Comerç d'Emissions (DEHSt) ha estat intentar maquillar el dany minimitzat. Aquest mercat manejava un volum de 126 mil milions de dòlars i, així Hans-Jürgen Nantke, gerent de DeHSt, aquest mínim incident de prop de 3 milions d'euros no tindrà repercussions.

"El fet que només set de 2000 empreses hagin caigut en la trampa és senyal que el sistema és segur", assevera Nantke per a qui això es deu al fet que els éssers humans cometen errors.

Les trampes cibernètiques són efectivament usuals i que bancs i empreses s'han vist embolicats en l'última dècada en aquest tipus de trampes. L'usuari normal de la xarxa sap, mentrestant, que cap institució seriosa demanarà les vostres dades per correu electrònic. Que amb només un codi d'entrada s'accedeixi a un banc de dades d'aquesta magnitud i valor posa de manifest clares falles de seguretat.


Millonario robo cibernético

Empresas europeas han caído en una trampa tendida en la Red: pusieron a disposición sus datos de acceso a la bolsa internacional de emisiones. El caso manifiesta fallas en los sistemas de seguridad.

Los cibercriminales planearon muy bien su ataque: por medio de correos electrónicos solicitaron sus datos de acceso a empresas que negocian con certificados de emisión de CO2 con el objeto de verificarlas. Supuestamente. El emisor del mensaje parecía, a primera vista, muy confiable e incluía un enlace que llevaba a una página muy parecida a la de la institución oficial de comercio de emisiones. En ésta, las empresas tenían que registrar sus datos.

Según empresarios, citados por Spiegel Online, el mensaje estaba bien hecho, pero por un par de detalles se podía reconocer que se trataba de una estafa cibernética.

Un mensaje bien hecho

A pesar de que su estilo era diferente al que suele usar una institución, siete empresas alemanas cayeron en la trampa y a finales de enero pusieron a disposición sus datos. Los piratas cibernéticos aprovecharon inmediatamente la ocasión. Según las investigaciones, entre Alemania y República Checa lograron robar unos 250.000 certificados de emisión; traspasaron esos bonos a una cuenta en Dinamarca y de ahí los vendieron a otras empresas que negocian con este tipo de certificados.

Cuotas a la venta

El comercio de emisiones en la Unión Europea tiene su origen en el Protocolo de Kyoto. En ese acuerdo, 39 países acordaron reducir hasta el 2012 un cinco por ciento de sus emisiones con respecto al año 1990. El comercio con las cuotas de emisión de CO2 comenzó en la UE el 1 de enero de 2005. La idea básica es que a las empresas se les permite un volumen determinado de emisiones de CO2. En caso de que emita menos, la cuota no utilizada puede ser vendida. Y en caso de que una empresa emita más de lo permitido tiene que comprar cuotas adicionales.

DEHSt se defiende

La reacción de la Oficina Alemana para el Comercio de Emisiones (DEHSt) ha sido intentar maquillar el daño minimizándolo. Este mercado manejaba un volumen de 126 mil millones de dólares y, así Hans-Jürgen Nantke, gerente de DeHSt, este mínimo incidente de cerca de 3 millones de euros no tendrá repercusiones.

“El hecho de que sólo siete de 2000 empresas hayan caído en la trampa es seña de que el sistema es seguro”, asevera Nantke para quien esto se debe a que los seres humanos cometen errores.

Las trampas cibernéticas son efectivamente usuales y que bancos y empresas se han visto envueltos en la última década en este tipo de trampas. El usuario normal de la red sabe, entretanto, que ninguna institución seria pedirá sus datos por correo electrónico. Que con sólo un código de entrada se acceda a un banco de datos de esa magnitud y valor pone de manifiesto claras fallas de seguridad.La UE "intervé" a Grècia

La Unió Europea ha acceptat el pla de retalls de la despesa pública presentat pel Govern grec, però només sota la condició que se li permeti verificar l'aplicació del programa de sanejament financer.(Foto: El primer ministre grec, George Papandreou (esquerra) i el ministre d'Exteriors alemany, Guido Westerwelle. Febrer de 2010). Mirant aquests dies a Grècia, es percep un cert traspàs de poders, a Atenes, la Unió Europea (UE) sembla haver assumit la comanda. El primer ministre del país, Yorgos Papandreu, i el seu ministre de Finances, Yorgos Papakonstantinou, han viscut en carn pròpia durant les últimes setmanes el que significa no poder actuar sense justificar cada pas que es dóna. Aquest dilluns (1.2.2010), el mateix Papandreu es va dirigir al poble grec des del Parlament per posar sobre avís: d'ara endavant, la UE es fixarà amb major atenció en com els líders polítics porten les regnes de la vida nacional.

"Desgraciadament, Grècia està avui sota vigilància, sota tutela. Hem arribat al punt on vam perdre part de la nostra sobirania nacional. Però també els mercats internacionals estan jugant amb el nostre destí. La condició perquè ens alliberem d'aquesta tutela és que aconseguim instaurar ordre en aquest país ", va dir el primer ministre grec.

Rigorosos retalls

El dijous 3 de gener, 24 hores abans del decisiu partit de ministres de Finances europeus, el Govern d'Atenes es va veure obligat a corregir el seu pla de retalls de la despesa pública perquè, segons el parer dels auditors, el programa de sanejament financer no anava el prou lluny en matèria d'estalvi. El comissari d'economia de la UE, Joaquín Almunia, va fer pública la seva satisfacció, després que els grecs procedissin a les alteracions de rigor.

"Nosaltres donarem suport el programa d'estalvi grec. Tenim confiança en el Govern i el recolza en tots els seus esforços. Al mateix temps, sabem que aquestes mesures no seran fàcils d'aplicar ", va emfatitzar Almunia, ludint al conjunt de reformes futures ia l'onada de protestes internes que aquestes ja han començat a deslligar.

Un repte Herculi

L'administració Papandreu, que va assumir el poder a l'octubre de 2009 amb una agenda de marcat perfil socialista, no només haurà de reduir la quantitat de funcionaris públics actius i les sumes fins ara atorgades per concepte de jubilació, sinó també augmentar els impostos al consum de alcohol i cigarrets per procurar omplir les arques de l'Estat el més aviat possible. I és que Grècia haurà de complir amb els criteris establerts en el Pacte d'Estabilitat i Creixement de la UE a molt tard el 2012. Les noves deutes adquirides per l'Estat grec han de reduir del 13 per cent, assolit el 2009 a un tres per cent de la seva capacitat de producció econòmica.

Es tracta d'un repte herculi i els experts en finances de la UE ho saben, però no serà Brussel qui es mostri misericordiosa de cara a l'estament grec. Al contrari: "Cada vegada que comprovem que el camí preestablert no està sent transitat, o que els passos no s'estan donant com s'havia acordat, o hi ha titubejos i retards, li exigirem al Govern grec que compleixi amb noves mesures", assegura Almunia.


El primer ministro griego, George Papandreou (izq.) y el ministro de Exteriores alemán, Guido Westerwelle. Febrero de 2010.

La UE “interviene” a Grecia. Las cifras económicas no hablan a favor de la Hélade.

La Unión Europea ha aceptado el plan de recortes del gasto público presentado por el Gobierno griego, pero sólo bajo la condición de que se le permita verificar la aplicación del programa de saneamiento financiero.
Mirando estos días a Grecia, se percibe cierto traspaso de poderes, en Atenas, la Unión Europea (UE) parece haber asumido el comando. El primer ministro del país, Yorgos Papandreu, y su ministro de Finanzas, Yorgos Papakonstantinou, han vivido en carne propia durante las últimas semanas lo que significa no poder actuar sin justificar cada paso que se da. Este lunes (1.2.2010), el propio Papandreu se dirigió al pueblo griego desde el Parlamento para ponerlo sobre aviso: de ahora en adelante, la UE se fijará con mayor atención en como los líderes políticos llevan las riendas de la vida nacional.

“Desgraciadamente, Grecia está hoy bajo vigilancia, bajo tutela. Hemos alcanzado el punto en donde perdimos parte de nuestra soberanía nacional. Pero también los mercados internacionales están jugando con nuestro destino. La condición para que nos liberemos de esta tutela es que logremos instaurar orden en este país”, dijo el primer ministro griego.

Rigurosos recortes

El jueves 3 de enero, 24 horas antes del decisivo encuentro de ministros de Finanzas europeos, el Gobierno de Atenas se vio obligado a corregir su plan de recortes del gasto público porque, a juicio de los auditores, el programa de saneamiento financiero no iba lo suficientemente lejos en materia de ahorro. El comisario de economía de la UE, Joaquín Almunia, hizo pública su satisfacción sólo después de que los griegos procedieran a las alteraciones de rigor.

“Nosotros apoyaremos el programa de ahorro griego. Tenemos confianza en el Gobierno y lo respaldaremos en todos sus esfuerzos. Al mismo tiempo, sabemos que estas medidas no serán fáciles de aplicar”, enfatizó Almunia, aludiendo al conjunto de reformas venideras y a la ola de protestas internas que éstas ya han empezado a desatar.

Un reto herculeo

La administración Papandreu, que asumió el poder en octubre de 2009 con una agenda de marcado perfil socialista, no sólo tendrá que reducir la cantidad de funcionarios públicos activos y las sumas hasta ahora otorgadas por concepto de jubilación, sino también aumentar los impuestos al consumo de alcohol y cigarrillos para procurar llenar las arcas del Estado lo antes posible. Y es que Grecia deberá cumplir con los criterios establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE a más tardar en 2012. Las nuevas deudas adquiridas por el Estado griego deberán reducirse del 13 por ciento, alcanzado en 2009 a un tres por ciento de su capacidad de producción económica.

Se trata de un reto herculano y los expertos en finanzas de la UE lo saben; pero no será Bruselas quien se muestre misericordiosa de cara al estamento griego. Al contrario: “Cada vez que comprobemos que el camino preestablecido no está siendo transitado, o que los pasos no se están dando como se había acordado, o que hay titubeos y retrasos, le exigiremos al Gobierno griego que cumpla con nuevas medidas”, asegura Almunia.Robinson repren el govern d'Irlanda del Nord

El cap de govern d'Irlanda del Nord, que havia deixat el seu càrrec provisionalment després de l'escàndol protagonitzat per la seva dona, va reprendre les seves funcions després que una investigació judicial ho declarés innocent. El líder del Partit Democràtic Unionista (DUP) protestant s'havia allunyat fa tres setmanes del seu càrrec per fer front a una investigació sobre els negocis tèrbols de la seva dona Iris Robinson, de 60 anys, i de l'amant d'aquesta, de 19 anys, i dels quals es va sospitar que el primer ministre podria haver tingut coneixement. (Iris i Peter Robinson, en una foto de 2008).
El mateix cap de govern ha declarat avui a Belfast que la investigació va donar com a resultat que ell no havia violat cap regla.

Crisi a Irlanda del Nord

La retirada de Robinson va posar encara més de manifest la crisi per la que està passant el govern nord-irlandès. El 22 de gener, el cap de govern havia anunciat que anava a deixar el seu càrrec per un màxim de sis setmanes per ocupar-se de la seva família i demostrar la seva innocència.

Iris Robinson va reconèixer fa uns dies haver tingut una aventura amorosa amb un noi 40 anys més jove que ella, a qui va ajudar a més amb operacions financeres no declarades d'acord amb les seves obligacions com a parlamentària i va posar amb això en dificultats al seu marit. La dona està rebent tractament psiquiàtric en aquests moments.

Peça clau


Robinson és considerat una important figura del fràgil procés de pau entre catòlics i protestants a Irlanda del Nord i lidera una coalició de govern entre el seu partit i el seu antic rival, el catòlic Sinn Fein, del vicecap del govern Martin McGuinness. El govern de coalició nord-irlandès però, es troba a punt de la ruptura a causa del fracàs dels seus líders per acordar l'assumpte capital de la transferència de poders en l'àmbit judicial i policial per part de l'Executiu britànic.

Per aquest motiu, el primer ministre britànic Gordon Brown i el seu homòleg irlandès Brian Cowen van encapçalar converses amb els principals partits polítics d'Irlanda del Nord per intentar treure'ls de la crisi. També van participar Robinson i McGuinness.


Robinson reasume el gobierno de Irlanda del Norte

Iris y Peter Robinson, en una foto de 2008.

El jefe de gobierno de Irlanda del Norte, que había dejado su cargo provisionalmente tras el escándalo protagonizado por su esposa, retomó sus funciones después de que una investigación judicial lo declarara inocente.

El líder del Partido Democrático Unionista (DUP) protestante se había alejado hace tres semanas de su cargo para hacer frente a una investigación sobre los negocios turbios de su mujer Iris Robinson, de 60 años, y del amante de ésta, de 19 años, y de los cuales se sospechó que el primer ministro podría haber tenido conocimiento.

El mismo jefe de gobierno declaró hoy en Belfast que la investigación arrojó como resultado que él no había violado ninguna regla.

Crisis en Irlanda del Norte

El retiro de Robinson puso aún más de manifiesto la crisis por la que está pasando el gobierno norirlandés. El 22 de enero, el jefe de gobierno había anunciado que iba a dejar su cargo por un máximo de seis semanas para ocuparse de su familia y demostrar su inocencia.

Iris Robinson reconoció hace unos días haber tenido una aventura amorosa con un joven 40 años menor que ella, al que ayudó además con operaciones financieras no declaradas de acuerdo a sus obligaciones como parlamentaria y puso con ello en apuros a su marido. La mujer está recibiendo tratamiento psiquiátrico en estos momentos.

Pieza clave

Robinson es considerado una importante figura del frágil proceso de paz entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte y lidera una coalición de gobierno entre su partido y su antiguo rival, el católico Sinn Fein, del vicejefe de gobierno Martin McGuinness. El gobierno de coalición norirlandés sin embargo se encuentra al borde de la ruptura debido al fracaso de sus líderes para acordar el asunto capital de la transferencia de poderes en el ámbito judicial y policial por parte del Ejecutivo británico.

Por ese motivo, el primer ministro británico Gordon Brown y su homólogo irlandés Brian Cowen encabezaron conversaciones con los principales partidos políticos de Irlanda del Norte para intentar sacarlos de la crisis. También participaron Robinson y McGuinness.