dimarts, 12 de juliol de 2016

La CUP destapa irregularitats a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

El Grup de la CUP-PA a l’Àrea Metropolitana de Barcelona presenta un total de 80 al·legacions i reclamacions als comptes generals del 2015. Entre aquestes, destaca el deute que Aigües de Barcelona (Agbar) sosté amb l’AMB per valor de 44 milions, l’augment dels salaris dels Directors de Fira 2000 S.A tot i les pèrdues de 22 milions d’euros i l’especulació immobiliària de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Un cop revisada la documentació facilitada pel govern, dijous, el grup de la CUP-PA va entrar al registre de l'AMB una sèrie d’al·legacions i reclamacions al respecte d’entre les quals es vol destacar el deute que Aigües de Barcelona (Agbar) sosté amb l’AMB, per valor de 44 milions d’euros, en concepte de cànon de concessió. Pel que sembla la societat no satisfà la totalitat del cànon anual, fixat per valor de 20 milions d’euros tot i tancar l’any amb un beneficis de 29 milions d’euros.

Referent a l’empresa FIRA 2000, S.A, empresa capitalitzada amb recursos públics que es dedica a la gestió i ampliació del recinte de la Fira de Barcelona, que tot i tancar l’exercici del 2015 amb unes pèrdues de quasi 22 milions d’euros, destaquen que les retribucions del Director General i del Director d’Infraestructures han augmentat 17.000 euros. Pel que fa a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) el grup de la CUP-PA ha constatat que aquesta empresa pública ha dut a terme pràctiques especulatives en matèria immobiliària quan aquesta mantenia terrenys i edificis, disponibles per a la venda, per obtenir plusvàlues a llarg termini com a conseqüència de l’increment dels preus de mercat. Seguint amb TMB el grup de la CUP-PA preguntarà a l’equip de govern que clarifiqui d’una vegada per totes qui són els integrants del Consell d’Administració de TMB i qui són els membres que formen part de l’alta direcció de l’empresa, a més a més, dels seus honoraris.

Aquestes són algunes de les vuitanta qüestions que la CUP-PA ha presentat a l’equip de govern de l’AMB, encapçalat per Ada Colau, i que espera que li siguin respostes abans d’afrontar el proper Consell Metropolità per l’aprovació inicial dels comptes generals del 2015. Aitor Blanc, portaveu de la CUP-PA a l’AMB manifesta que ha estat colpidor constatar la dinàmica externalitzadora dels serveis i recursos públics per part de la institució. “La gran majoria de serveis es troben gestionats de forma indirecta fet que afavoreix l’opacitat i dificulta enormement dur a terme un control quotidià de la gestió dels serveis públics oferts per l’ens metropolità”, afegeix.

Ja fa un any que la CUP-PA té presència a l’AMB després d’aconseguir 9 consellers en els últims comicis municipals, a més a més de comptar amb el suport de dos assessors que conformen, juntament amb els consellers, l’equip de treball del grup polític a l’ens metropolità. Des del grup de la CUP-PA s’està treballant i revisant amb esforç els comptes generals del 2015 que inclouen els balanços i memòries econòmiques tant de la pròpia institució com de totes aquelles empreses i societats mixtes que gestionen serveis de titularitat de l’AMB. L’objectiu és aprofundir en el coneixement comptable i financer de la institució i obtenir una idea acurada de la forma de gestió dels serveis que són titularitat de l’AMB, a més a més, denunciar totes aquelles irregularitats que es detectin i pressionar per la recuperació de la gestió directa de tots els serveis públics i recursos gestionats per la institució, informa Llibertat.cat.

La grenade révèle une puissante molécule anti-vieillissement

La granada revela una potente molécula anti-envejecimiento. La grenade -l'arbre de la vie pour les Sumériens- est réputée d'être un de ces aliments permettant de lutter contre les effets du vieillissement. Des chercheurs montrent que cette croyance s'appuie sur un fondement scientifique, en élucidant un mécanisme inédit. Aucun mécanisme scientifique, hormis un taux élevé en anti-oxydants, ne permettait d'expliquer rationnellement la réputation d'aliment anti-âge de la grenade. Jusqu'à aujourd'hui. Des chercheurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ont en effet découvert un mécanisme inédit et ont publié leurs résultats dans la revue Nature Medicine. En cause, une molécule -urolithine- contenue dans le fruit qui, une fois transformée par les bactéries intestinales, devient capable de lutter contre les effets du vieillissement.

Pour comprendre comment cela fonctionne, il faut revenir aux mitochondries, ces petits générateurs d'énergie dont nos cellules sont remplies. Lorsque celles-ci vieillissent, elles deviennent moins efficaces, voire dysfonctionnelles et sont alors recyclées, ce processus étant nommé la mitophagie. Avec l'âge, la mitophagie s'altère aussi ; elle devient plus lente. Les cellules restent alors avec des mitochondries en mauvais état et cela peut causer de la faiblesse musculaire, de la sarcopénie ou encore des maladies métaboliques liées à l'âge. C'est là que la grenade intervient. Le fruit possède des molécules appelées tanins ellagiques. Après ingestion, les bactéries de l'intestin transforment ces tanins ellagiques en urolithine A. Et l'urolithine A, justement, serait capable de relancer la mitophagie. "Il s'agit de la seule molécule capable de relancer le mécanisme de nettoyage des mitochondries, explique Patrick Aebisher, co-auteur de l'étude. Il s'agit d'une substance entièrement naturelle, mais son effet est puissant et mesurable". Et les scientifiques l'ont mesuré.

Des extraits d'urolithine A

Dans un premier temps, les chercheurs ont testé leur hypothèse sur le ver C. elegans, modèle d'étude plébiscité dans la recherche sur le vieillissement (à 8 jours, il est déjà un ancêtre). Une exposition à l'urolithine A a permis de prolonger sa durée de vie de plus de 45 %. Ensuite, l'expérience a également été concluante chez les rongeurs (souris et rats) avec une endurance à la course de 42 % plus élevée que dans le groupe contrôle (non exposé à la fameuse molécule). "Le fait que cela marche chez deux espèces aussi éloignées l'une de l'autre nous laisse espérer que cela fonctionne chez l'homme, ce qui est le but final de nos recherches", ajoute Johan Aumerx, co-auteur de l'étude. D'ailleurs, les essais sur l'homme ont déjà débuté dans des hôpitaux européens. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Tout le monde ne possède pas les bactéries capables de transformer les tanins ellagiques en urolithine A (à ce jour, une seule étude s'est intéressé à la proportion de la population pouvant le faire et le chiffre varie de 25 à... 80 %). C'est pourquoi l'idée de la startup Amazentis est de développer des extraits d'urolithine A à administrer directement. A ce jour, "les essais ont commencé sur 36 patients dans un centre hospitalier français afin de déterminer la biodisponibilité (la quantité absorbée en fonction de la dose administrée) de la molécule et son effet (évalué grâce au suivi de marqueurs d'activité mitochondriale)", explique Pénélope Andreux, responsable recherche chez Amazentis et co-auteur de l'étude.

GOÛT. En imaginant que vos bactéries intestinales soient capables de synthétiser de l'urolithine A, voici tout de même un petit conseil avant de dégoupiller la grenade. Les tanins ellagiques sont présents dans la partie jaune du fruit, le péricarpe. Exit donc les graines séchées qui n'en contiennent pas (ou très peu). Dans les jus, la teneur en tanins ellagiques dépend du type de grenade, de la partie utilisée... Pour avoir une idée de leur présence dans l'extrait du fruit que vous pouvez consommer, mieux vaut se fier au goût astringent dont ils sont responsables, rapport Science et Avenir.

China reitera que el arbitraje de La Haya es ilegal

El tribunal de La Haya encargado del caso de arbitraje sobre el Mar Meridional de China, presentado unilateralmente por el anterior Gobierno filipino, emitió este martes su veredicto definitivo, en medio de las declaraciones de la comunidad internacional en el sentido de que la corte no tiene jurisdicción y, por ello, su decisión es naturalmente nula e inválida. Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Filipinas dijo a Xinhua que la cartera ha recibido el fallo. China reitera que el caso de arbitraje promovido unilateralmente por Filipinas es ilegal. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha reiterado su postura respecto al asunto del Mar Meridional de China, y ha afirmado que el tribunal de La Haya carece de jurisdicción en la disputa, y que Beijing no participará en el proceso ni reconocerá el fallo.

Lu Kang, portavoz de Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dice: "En primer lugar, el arbitraje viola las cláusulas correspondientes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El asunto no recae dentro de la jurisdicción del Derecho del Mar. En segundo lugar, Filipinas ya había acordado resolver las disputas mediante los acuerdos bilaterales, pero ha roto sus promesas. Y, puesto que Manila ha violado la ley y sus compromisos, cada vez más países además de China consideran que el arbitraje es ilegal".

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lu Kang, también aseguró que, desde julio, cada vez más países han decidido apoyar la postura de China respecto a la disputa en el Mar Meridional de China. Entre estas naciones figuran Camboya, Angola, Liberia, Madagascar, Papúa Nueva Guinea y Senegal. Lu expresó un agradecimiento especial al gobierno de Camboya, que manifestó su respaldo hacia China por lo menos en tres ocasiones. El portavoz afirmó que los países que pretenden desacreditar a China con el arbitraje como pretexto no pueden considerarse como representantes de la comunidad internacional, informa CCTV.

Aviso a la beligerancia de la OTAN: maniobras militares chinas en el mar Meridional


China está llevando a cabo ejercicios tácticos en el mar de la China Meridional cerca de la isla de Hainan y las islas Xisha (islas Paracel), informa la agencia de noticias Xinhua. En las maniobras participan aviones, submarinos, buques de superficie y fuerzas de la Guardia Costera y están centradas en operaciones de control del espacio aéreo, batallas navales y la lucha contra submarinos. Estos ejercicios, que se prolongarán hasta el 10 de julio, se celebran en el contexto de las repentidas advertencias de China a EEUU, cuya ostentación militar, según Pekín, tiene como objetivo involucrarse en la disputa regional y paralelamente a la amenazante cumbre imperialista de la OTAN en Polonia, con un gobierno nazi y antiruso de anfitrión.

La tasa de desigualdad en Catalunya, la mayor de Europa

El 40% de los catalanes pertenece a una clase social inferior a la de sus padres. Esta es una de las conclusiones del informe 'Crisi, descens social i xarxes de confiança (2008-2012)' de la Fundació Jaume Bofill. Lo que el estudio denomina "descensor social intergeneracional" afecta a un máximo del 51% entre los adultos de 50 a 64 años. Las mujeres sufren más este deterioro social que los hombres. El aumento de las desigualdades sociales en Catalunya es más acusado que en la media de España y es el mayor de Europa, según la comparación de datos realizada entre 30 países de Eurostat por los autores del trabajo. Durante el 2012 en las comarcas catalanas, el 20% de las personas más ricas concentraba 6,5 veces más renta que el 20% más pobre, mientras que en el 2007 era solo 4,7 veces más. El retroceso socioeconómico ha sido transversal a todas las clases sociales, aunque la clase obrera ha resultado más castigada que la media. La caída del bienestar ha tenido un impacto menor (26%) entre la pequeña burguesía.

El descenso social, durante la crisis económica afecta a un total de 1.327.000 ciudadanos "ha sufrido el descenso social en sus trayectorias vitales", según revela el trabajo. "Son cifras descomunales que evidencian la onda expansiva de destrucción y desposesión generada por la crisis", destaca el estudio, realizado por los sociólogos Xavier Martínez-Celorrio y Antoni Marín Saldo. La situación se agrava más por la extensión de la precarización y los bajos salarios introducidos en el mercado a raíz de la reforma laboral del 2012. "Ante la imposibilidad de que un país pueda devaluar la moneda común (euro) tal y como se hacía en el pasado, la economía española ha optado por la devaluación social y salarial interna", puntualiza el estudio.

En el polo opuesto a los ciudadanos que pierden estatus social, hay un 12% de catalanes que ha ascendido de clase social en plena crisis, la mayoría son hijos de familias acomodadas y menores de 44 años. Estos datos concluyen que en el 2012, por primera vez, la tasa de descenso social fue superior a la del ascenso. Este dato permite a los sociólogos afirmar que "se abre una nueva etapa de desigualdad regresiva e imprevisible de remontar".

La tasa de ascenso social es superior (49%) entre los ciudadanos que tienen como lengua materna el castellano y está siete puntos por encima de los que tienen como referente el catalán. El ascenso social ha beneficiado claramente a personas que ya pertenecían a las clases más acomodadas. En este colectivo la tasa de prosperidad del bienestar alcanza el 37%. Los autores del estudio afirman que "se ha acentuado un patrón de reproducción clasista agravado porque los lugares de ascenso creados en medio de la crisis han estado muy jerarquizados por el nivel de cualificación". Solamente el 17% de los hijos de familias pertenecientes a la clase obrera han mejorado su bienestar.

El trabajo destaca los tres tipos de hogares más golpeados: los de bajo nivel de estudios (41%), los de mayores de 55 años (37%) y los formados por inmigrantes (47%). El retroceso social afecta sobre todo a las familias con estudios básicos (55%), mientras que los hogares que han cursado estudios universitarios alcanzan el 25%."El descenso de renta de los hogares ha seguido un claro patrón de segmentación educativa", según el trabajo de Martínez-Celorrio y Marín Saldo. De las personas que han sufrido el descenso social, el 52% ha acabado en el paro.

Aunque el estudio se detiene en el 2012, se incluye en él un dato revelador, en siete años (del 2008 al 2014) se han destruido el 21% de los puestos de trabajo que existían antes de la recesión económica. Los expertos aseguran que "el efecto depresivo de una crisis tan larga que no apunta una salida positiva se traduce en el aumento generalizado del pesimismo y el fatalismo ante las perspectivas de futuro". Los mayores de 55 años son el colectivo que ha perdido mayores cuotas de bienestar debido "al paro de larga duración y los ahorros gastados para hacer frente al empobrecimiento que les ha supuesto una tasa de descenso social del 37%", revela el estudio. Según la gravedad del retroceso socioeconómico, el informe diferencia dos tipos: el grave y el moderado.

El informe elaborado por Xavier Martínez-Celorrio y Antoni Marín Saldo introduce un nuevo elemento de análisis y relaciona crisis, redes y amigos de confianza. El trabajo pone de manifiesto que el 31% de los catalanes declaran que no tienen ningún amigo de confianza. La intensidad de los lazos de amistades depende "de la condición socio-económica". El 63% de los hogares más ricos declaran que tienen hasta tres amigos principales, mientras que esta afirmación tan solo la comparten el 34% de las familias más desfavorecidas. Según el informe de la Fundació Jaume Bofill "no se cumple el tópico de que las clases bajas tienen una densa red de amistades de confianza", informa El Periódico.

Llibertat provisional amb càrrecs per a l'exalcalde d'Anglès

El jutge del Vendrell ahir va decretar presó provisional sota fiança de 150.000 euros per al propietari de la consultora Efial i gerent de La Cala Gestió, Antonio Martos, i de 600.000 euros per l'exalcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí. La resta de detinguts en el marc de l'operació Tèrmyca van quedar en llibertat provisional amb càrrecs i s'hauran de presentar mensualment davant del jutge. Són l'exalcalde d'Anglès, Josep Manel Bassols; l'enginyer Jaume Beltran; i els càrrecs d'Efial i l'empresa que la va absorbir, CGI: l'advocat Xavier Xifrà, Lucía Mora i Blas Acosta. Els set detinguts van passar a disposició judicial ahir a tres quarts de deu del matí i van accedir al Jutjat del Vendrell dins de dos furgons policials, escortats per una comitiva de vehicles de la Guàrdia Civil. Agents policials van tallar el trànsit i van dificultar l'accés a la premsa a l'aparcament per on van entrar els furgons blindats. Josep M. Bassols, el marit corrupte, la jutgessa col.locada de 'comissionada de transparència' i els amics Artur Mas i Puigdemont.

1000 «like» pour "Pays catalan" au Soler (Catalunya Nord)

François Calvet, le maire de Soler, a décidé la semaine dernière d'ajouter la mention "Pays catalan" aux panneaux indicateurs du nom de sa commune. «C’est bien sûr en réaction avec le nom de la région, explique le premier magistrat. Je l’ai bien signifié à la présidente Delga, Occitanie ne peut pas être choisi seul. Si on prend un nom identitaire comme Occitanie, il faut aussi lui adjoindre l’autre identité, la Catalane. Maintenant si on choisit un nom géographique comme Pyrénées Méditerranée c’est autre chose mais on ne mélange pas les deux». François Calvet a d'ailleurs écrit en ce sens au Premier ministre qui doit signer à la rentrée le choix définitif du nom de la Région.

Le maire se sent parfaitement conforté dans sa démarche, il assure avoir déjà 1000 "like" sur son compte Facebook, et il invite tous ses collègues à mettre eux aussi "Pays catalan" en complément du nom de leur commune. Par ailleurs, des clins d'oeil en réaction au nouveau nom de la Région commencent à fleurir par-ci par là. En témoigne cette photo ci-dessous prise à Bages, rapporte L'indépendant.

"We don't speak Occitan" à Bages. (S. B.)

Declaren innocent el treballador de TV3 acusat de filtrar els salaris de la plantilla

El cas es va iniciar l’1 d’agost de 2012 amb un missatge enviat presumptament des del correu electrònic del president del consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Brauli Duart, el correu es va rebre a totes les bústies del correu intern de l’ens. Adjuntava un full amb les dades de tots els treballadors, sous i càlculs del costos dels seus acomiadaments. Una informació que havia estat demanada abans pel comitè d’empresa. Les dades revelades pel correu van causar un gran terrabastall i interpretacions contradictòries. Des d’entendre-ho com un globus-sonda de la direcció, fins a veure-ho com una acció per a desvelar un secret atresorat per la cúpula de la televisió pública catalana. Els Mossos d'Esquadra i la fiscalia van reconèixer el en judici celebrat el 30 de juny que no es podia afirmar que l'acusat hagues realitzat els fets dels quals el culpaven.

Els empleats dels mitjans públics han realitzat vagues i concentracions per reivindicar l’absolució del seu company. El comitè d’empresa de TV3 es va arribar a tancar a la seu de la CCMA sense aconseguir que la seva presidenta, Núria Llorach els rebés per fer-li arribar la seva petició de retirada de la denúncia. El cas es va iniciar l’1 d’agost de 2012 amb un missatge enviat presumptament des del correu electrònic del president del consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Brauli Duart, el correu es va rebre a totes les bústies del correu intern de l’ens. Adjuntava un full amb les dades de tots els treballadors, sous i càlculs del costos dels seus acomiadaments. Una informació que havia estat demanada abans pel comitè d’empresa.

Les dades revelades pel correu van causar un gran terrabastall i interpretacions contradictòries. Des d’entendre-ho com un globus-sonda de la direcció, fins a veure-ho com una acció per a desvelar un secret atresorat per la cúpula de la televisió pública catalana. La corporació va encarregar una investigació policial per trobar l’autor de la filtració. Durant 14 mesos els treballadors de Televisió de Catalunya van ser escrutats en una investigació de la qual es desconeixen els límits.

L’octubre de 2013 els Mossos d’Esquadra van entrar per sorpresa a casa d’un empleat de TV3. Van regirar durant hores i van requisar un ordinador. Després van detenir el treballador i durant 72 hores va ser interrogat. En sortir estava acusat de “descobriment i revelació de secret”, ambdós càrrecs relacionats amb la filtració de la informació sobre l’ERO que es preparava a la CCMA. Després, contra el que havia assegurat la direcció de la CCMA, es va fer ERO, que va costar més de 300 llocs de treball a TVC. Les dades comunicades eren certes.

Els treballadors sempre van demanar la retirada de la denúncia per entendre que no aportava res positiu al cas tenint en compte que després de l’ERO s’havia encetat un cert període de pau laboral a la televisió pública de Catalunya. En el judici els mateixos Mossos d’Esquadra que van realitzar l’escorcoll a casa del treballador de TV3 van reconèixer que no podien afirmar sense cap mena de dubte que de l’ordinador del llavors acusat s’haguessin fet les manipulacions al sistema informàtic des d’on es va distribuir la informació, informa Diari del Treball.

La crisis de la banca italiana amenaza con contagiar a la UE

El Fondo Monetario Internacional ha puesto el foco sobre la banca italiana. Y la conclusión se resume en que el problema no se puede solventar simplemente esperando a que la recuperación económica repare los balances. Hace falta más. Sobre todo porque las entidades transalpinas acaparan un tercio de todos los créditos morosos de la zona euro, la friolera de 360.000 millones o el equivalente al 22% del PIB italiano. Si se combina esto con una deuda elevada y un crecimiento frágil, el cóctel resulta explosivo y "el contagio regional y global puede ser significativo dado el peso sistémico de Italia", alerta el Fondo. “Los esfuerzos a escala europea deben proseguir para reforzar la arquitectura de la eurozona”, remacha el FMI en su informe sobre la coyuntura económica italiana. Es más, advierte a las autoridades europeas de que la pelota caliente de la banca transalpina se puede sumar a una economía global inestable, el Brexit, el Grexit, la crisis de refugiados y las dificultades que tiene la UE para avanzar en la unión bancaria y fiscal.

El organismo radicado en Washington pinta una banca italiana con apuros generalizados y atrapada en un círculo vicioso de difícil salida. Las entidades no son capaces de alimentar el crédito y, por tanto, la inversión. A su vez, sin una economía que crezca y con una inflación moderada, el sistema financiero italiano tendrá muy complicado superar sus problemas a fuerza de crecimiento. El corolario consiste en que se precisan "medidas adicionales" para romper con la trampa de malos créditos que impide el buen funcionamiento de la economía italiana. En definitiva, el Fondo hace una llamada a una intervención más decidida que ponga solución a una morosidad media del 18% de los préstamos. Basta recordar cómo un informe de la institución mentando el agujero de Bankia acabó desencadenando el rescate financiero de España.

El organismo dirigido por Christine Lagarde sostiene que esta situación ya está provocando un aumento de las primas de interés transalpinas en el sector privado, aunque todavía disten de los exorbitantes niveles de 2012. Y eso que el BCE está manteniendo las rentabilidades de los bonos extraordinariamente bajas comprando deuda a mansalva. Si el crecimiento vuelve a resentirse, la vulnerabilidad de Italia es extrema, explica el Fondo. A su juicio, “unas mayores primas de riesgo tendrán consecuencias sobre las empresas más duras que en el pasado”. También en el crédito soberano, dada la elevada exposición que tiene una banca cargada de títulos estatales en sus balances y que experimentaría muchas dificultades para refinanciar las altísimas cotas de deuda pública.

El Gobierno de Roma ya reconoce la dimensión del aprieto, y ha aplicado reformas para mejorar la reestructuración de créditos, fomentar la consolidación bancaria y facilitar la titulización y venta de los préstamos morosos. Sin embargo, el agujero es demasiado grande. Y para mayor inri, el FMI destaca que hay demasiados conflictos de gobernanza en la banca italiana. Los vínculos entre empresas y bancos son muy estrechos, en especial en el caso de los numerosos bancos regionales y pequeños. Estas entidades de menor tamaño se muestran incapaces de gestionar bien la morosidad, indica el Fondo. En parte, al inicio este fenómeno ayudó a que muchas compañías soportasen mejor los primeros vaivenes de la crisis respaldas por los bancos. Pero ahora está impidiendo que se limpien los balances. El grueso de la mora pertenece a empresas, muchas de ellas medianas y pequeñas cuyos activos son difíciles de valorar y que deberían reestructurarse o perecer, señalan los hombres de negro.

Por más que muchos de los créditos tengan garantías, se tarda un mundo en ejecutarlas debido a un intrincado sistema judicial que además dificulta reestructurar las deudas. Y el nivel de provisiones se antoja bajísimo. Para colmo, existe una división entre norte y sur también en la cantidad de morosos: el centro y el sur aglutinan mucho más que el norte.

El FMI pide castigar menos al ahorrador


El FMI enumera las razones de la crisis bancaria: una recesión muy larga que ha dejado las empresas transalpinas sobrecargadas de deuda, unos bancos que presentan unos colchones de capital muy bajos, un complejo sistema legal para reestructurar la deuda, unos procesos judiciales demasiado largos y un sistema fiscal que desincentiva declarar un crédito moroso como impagado. Ante la baja provisión de los préstamos y la escasa rentabilidad de las entidades, los directores del Fondo recomiendan que se aplique el marco legal europeo para liquidar bancos. Eso sí, insisten en que deberían tenerse en cuenta los problemas relacionados con los pequeños inversores, quienes podrían perder todo su dinero, informa El País.

Valencia: La número dos de Sanidad dimite tras enchufar a su hija en Fisabio durante años

Dolores Salas, secretaria autonómica de la Conselleria de Sanidad, dimitió ayer tras haber enchufado durante años a su hija en la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio). Con el anuncio de la decisión, la número dos del departamento autonómico que dirige Carmen Montón puso fin a un mes de silencio después de que en junio LAS PROVINCIAS diera a conocer en exclusiva que Salas, miembro de Compromís, colocó a su hija mientras era alta mandataria del departamento sanitario. El paso que dio ayer la número dos de Sanidad despeja las dudas en torno al futuro que le esperaba en el departamento autonómico después de que su nombre se mencionara entre los que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, manejaba como susceptible de cese ante una crisis en su gobierno.

También la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, abrió la puerta a que Salas, junto con la directora general de Internacionalización, Mónica Cucarella, abandonaran el Gobierno si las investigaciones impulsadas por la Conselleria de Transparencia establecían que se produjeron irregularidades. La familiar de Salas fue contratada como «técnico de apoyo a la investigación» entre septiembre de 2015 y el pasado abril. El objetivo, formar parte de los proyectos de investigación en cáncer y salud pública del proyecto «European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control».

También se conoció que con anterioridad había formado parte al menos desde 2010 de la plantilla de investigadores de la fundación dependiente de la Generalitat. En el «historial del grupo de investigación» sobre Cáncer y Salud Pública de la página web de Fisabio consta la hija como técnico en un grupo encabezado por su madre para el periodo de 2010 a 2015. Desde que salió a la luz la colocación de la hija de Salas en Fisabio, la número dos de Sanidad no se había pronunciado. Las únicas declaraciones que sobre este asunto han llegado han sido las de la vicepresidenta del Consell. En un primer momento Mónica Oltra defendió su permanencia en el puesto si bien admitió que Salas está relacionada con una situación ni «estética», ni «ética» y que obedece a la «endogamia» del sector sanitario.

En dos ocasiones LAS PROVINCIAS solicitó a Salas su criterio y en ambas evitó pronunciarse. La primera vez, pocos días después de que se conociera la contratación, respondió que consideraba que «el Consell tiene una portavoz para hablar de asuntos del gobierno» en referencia a Oltra, quien ya había ofrecido sus valoraciones. La semana pasada, de nuevo eludió una respuesta cuando se dirigía a clausurar la jornada 'Viure en Salut' en la sede de Fisabio-Salud Pública.

Hasta ayer nada había dicho. La respuesta a la situación que se ha generado en su entorno, llegando incluso a desencadenar tensiones en el seno del Consell, llegó con el anuncio de su dimisión. En el escrito, no admite responsabilidad alguna, mantiene que la postura que ha adoptado «no significa reconocer irregularidad alguna». Sostiene que el «contrato sobre el que se basan las acusaciones se ha realizado de acuerdo a las condiciones de legalidad». Salas, insiste en que del proceso que comportó la contratación de su hija se abstuvo «de participar en las comisiones de valoración, tal como establece la norma cuando existe 'conflicto de intereses'. Durante el periodo de secretaria autonómica, cuando ya no realizaba las funciones de coordinación del grupo investigador, no ha habido relación alguna con el proceso».

En la renuncia indica que su puesto «exige una dedicación total y un estado de ánimo que permita afrontar todas las complicaciones propias del reto planteado y en estos momentos eso no se da». Pese a que en ninguna ocasión hasta ahora ha habido pronunciamientos por su parte, en la renuncia mantiene que desde el primer momento estuvo a disposición de quien le nombró. Pero «la presión a la que se me ha sometido» es lo que, según apunta, la ha llevado a decirse por dejar el puesto.

Se da la circunstancia de que la dimisión de Salas y la explicaciones que ofreció se conocieron casi al mismo tiempo que la Inspección General de Servicios, adscrita a la Conselleria de Transparencia, concluyó la investigación sobre las presuntas irregularidades en determinadas convocatorias de selección de personal temporal en el centro de investigación biomédica Fisabio. Y entre las conclusiones que ese organismo ofreció observa defectos en el sistema de selección de personal de la entidad. El proceso que ha acompañado a la polémica contratación de la hija de Salas en Fisabio fue desencadenando distintos acontecimientos. A mediados de junio la Conselleria de Transparencia anunció que abría la investigación cuyo resultado se conoció casi al mismo tiempo que la decisión de Salas de dejar el puesto al que accedió al actual gobierno de la Generalitat de la mano de Compromís.

No ha sido esta la única investigación que se ha impulsado en torno a la contratación. Como también adelantó LAS PROVINCIAS el Protectorado y Registro de Fundaciones de la Comunitat se pronunció en la misma dirección al conocer que Fisabio no le había comunicado que iba a contratar a la hija de la número dos cuando acababa ser nombrada patrono tras su designación como secretaria autonómica. También avanzó entonces este periódico que la investigación podía acabar en los tribunales si el organismo autonómico encargado de controlar la gestión de las fundaciones valencianas decidía remitir el caso a la fiscalía. En su momento la Conselleria de Justicia explicó que desde el Protectorado de Fundaciones se requirió al centro científico la información que esté en su poder sobre la contratación de la hija de la alto cargo de Compromís. «Una vez que recibamos la documentación se elevará al pleno para que decida la gravedad y adopte las medidas que considere oportunas».

Y el Protectorado vuelve hoy a la actualidad de la mano de la reunión que el patronato de la fundación científica tiene prevista para abordar una solicitud de información del Protectorado que, según pudo confirmar este periódico, hace referencia al contrato de la familiar de Dolores Salas. A esta reunión, cuyo orden del día sólo incluye el mencionado punto, no asistirá la consellera de Sanidad Pública, Carmen Montón, circunstancia que ya se conocía desde el pasado viernes. Fuentes consultadas sobre este asunto no descartaron la posibilidad de que del resultado del encuentro se deriven consecuencias para otros directivos de la fundación Fisabio, informa Las Provincias.

El juez amplía la investigación del blanqueo del PP de Valencia


El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga en una pieza separada del caso Imelsa un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por concejales y asesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia, ha resuelto ampliar la investigación a un presunto delito electoral. En un auto notificado hoy a las partes, el juez acuerda citar a declarar en calidad de investigadas (antes imputadas) a la exsecretaria del grupo municipal del PP Carmen García Fuster y a la administradora provincial de la candidatura popular a las elecciones municipales de 2015, Montserrat Tello. Además, requiere al Partido Popular para que identifique a la persona que ejerció estas funciones en 2011 y a los integrantes de la Junta Directiva del PP en Valencia en las campañas electorales municipales de 2011 y 2015, según informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Alía y Alabern (PP) ingresarán en prisión tras confesar el cobro de comisiones

Juan Carlos Alía, el exgerente del Ibatur que tuvo que dimitir en 2004 por el escándalo Rasputín, volverá a ingresar en prisión tras declararse ayer culpable del cobro de comisiones por contratos con el Govern de Jaume Matas y otros delitos. Alía y la persona que le sucedió al frente del principal organismo de promoción turística de Balears, Raimundo Alabern, pactaron con la fiscalía anticorrupción sendas penas de 14 meses de privación de libertad, que serán de obligado cumplimiento. En medios jurídicos se daba por segura la semana pasada que en esta pieza separada del caso Ibatur iba a darse una conformidad. Inicialmente, los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán reclamaban sendas penas de 10 años de cárcel para Alía y Alabern, los principales acusados.

Lógicamente el pacto conllevaba una rebaja de las condenas, pero Carrau y Subirán no quisieron sustituir en este caso las penas privativas de libertad por el pago de multas, como sí han hecho con otros tres acusados arrepentidos: el exasesor jurídico del Ibatur Miquel Àngel Bonet (en prisión por otros casos de corrupción) y los antiguos proveedores del Ibatur Bartolomé Morey –que ya desde el estallido del caso reconoció los hechos y aportó pruebas contra la trama–, y Kamal Dorai Mrabet, el suministrador de cátering para las ferias turísticas del Govern entre 2003 y 2007. El forzoso ingreso en prisión causó así sorpresa entre los periodistas asistentes al juicio, que no esperaban esa postura firme de la fiscalía anticorrupción.

Alía en el juicio de Nóos ha conseguido un pacto con la fiscalía anticorrupción que, en caso de condena, no supondrá su ingreso en un centro penitenciario y le obligará a pagar una multa sustitutoria. El acusado, no obstante, se ha topado con la desagradable sorpresa de que la acusación popular en nombre de Manos Limpias no se ha adherido a ese acuerdo del fiscal Pedro Horrach y reclama para él una elevada condena. El exalto cargo del Govern ya pasó unos meses en prisión preventiva por el caso Ibatur en 2010. Alía abandonó la cárcel de Palma en octubre de ese año, tras abonar una fianza. Ayer el presidente de la sección primera de la Audiencia le informó que esas semanas en la cárcel le contarán para el cumplimiento de los 14 meses. Por otro lado, el tribunal, en vista de la conformidad de las partes y del anuncio de que no recurrirán al Supremo, dictó ayer sentencia oralmente, imponiendo las penas pactadas por los fiscales y los defensores de los acusados.

Alía, defendido por José Ignacio Herrero, reclamó ayer un aplazamiento de su entrada en prisión hasta octubre o noviembre, coincidiendo con el final de la temporada turística. El exresponsable del Ibatur trabaja ahora en un pequeño negocio turístico. Alabern, representado por Jaume Campaner, explicó a este diario que no sabía si pedirá también un aplazamiento del cumplimiento de la condena. Ambos condenados se mostraron afectados por el hecho de tener que ir a prisión en breve. Los dos exgerentes fueron condenados por tres delitos: cohecho (recibir sobornos); fraude (amañar contratos) y prevaricación. Por los dos primeros cumplirán sendas penas de siete meses de prisión y por el tercero tres años de inhabilitación especial.

Bonet, representado por Gaspar Oliver, pactó una pena de 7 meses de prisión que se sustituirá por una multa de 1.680 euros por fraude; mientras que Dorai, asesorado por Felio Bauzá, abonará una multa de 2.100 euros y Morey, defendido por Bartolomé Salas, dos sanciones económicas de 1.260 euros y 300 euros. Los fiscales retiraron la acusación contra Francisca Jaume, esposa de Kamal Dorai y que también figuró como proveedora del Ibatur en esa legislatura. Raimundo Alabern sustituyó en el puesto a Alía en 2004 y decidió beneficiar a éste con fondos del Ibatur a pesar de que ya no pintaba nada en ese instituto.

Dos fueron los sistemas para desviar fondos públicos para el exgerente: la simulación por el Govern que contrataba sus servicios para asesorías y otros menesteres y el pago por al menos un proveedor del Ibatur (Bartolomé Morey) de comisiones a cambio de contratos públicos. Alía creó en septiembre del 2004 la empresa Amengual y Pino Consultores, de la que ostentaba el cien por cien de las participaciones sociales. La consultora del exgerente recibió, entre 2006 y 2007, tres encargos del Ibatur por los que cobró un poco menos de 36.000 euros. El condenado no realizó ningún tipo de servicio o asesoramiento al Govern del PP y se limitó a cobrar los fondos públicos.

Los expedientes para justificar esos pagos incluían tres conceptos: asesoramiento para aumentar los turistas alemanes en temporada baja; cóctel para periodistas especializados en Fitur 2007 (Madrid); y cena para informadores y agentes de viajes en la ITB de Berlín de 2007. Respecto a los sobornos, el empresario Bartolomé Morey aceptó seguir pagando a Alía el 15% de cada contrato con el Ibatur, a pesar de que el segundo ya no era gerente del mencionado instituto. Alabern y Alía pactaron repartirse esas mordidas que Morey abonaba con dinero negro o simulando contratar al segundo.

Alía y Alabern se declaran culpables del caso Ibatur y aceptan 14 meses de cárcel


Al final hubo pacto de conformidad. Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern, los exgerentes del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) del PP, se han declarado hoy culpables y aceptan una pena de prisión de 14 meses para cada uno. Admiten haber cobrado, mientras estaban al frente de este organismo público, un total de 50.787 euros en comisiones a cambio de la adjudicación de contratos. El exasesor jurídico del Ibatur Miguel Ángel Bonet, por su parte, también ha llegado a un acuerdo y se conforma con una multa al igual que los empresarios Bartolomé Morey y Kamal Dorai, proveedores del Instituto Balear de Turismo.

Un informe policial confirma que hubo una 'operación Cataluña' del PP

En las diligancias judiciales del 'caso Nicolay' consta que en una conversación entre el 'pequeño Nicolás' y Javier de la Rosa éste último señaló que el Ministro del Interior le había comentado que estaba colaborando con un informe policial y con el PP para hacer un informe relacionada con otro sobre la familia Pujol y se señala la vinculación del abogado de Villarejo con la declaración de Victoria Álvarez y la de Javier De la Rosa. Un informe policial sostiene que "una de las competencias" que el comisario José Villarejo ha desempeñado “durante la última legislatura” era “el proceso independentista catalán" por lo que "conoce a todos los interlocutores perfectamente". Dicho informe consta de más de 500 páginas y está firmado por el comisario Marcelino Martín Blas, quien supuestamente en su día también participó en la 'operación Cataluña' para intentar desacreditar a políticos catalanes.

El documento, que entre otras cosas saca a la luz la guerra entre comisarios de policía que ocupan u ocuparon altos cargos en Interior, fue remitido al juez Arturo Zamarriego, que investiga el caso del 'pequeño Nicolás', e incorporado al sumario de unas de sus piezas separadas: la que se refiere a una grabación ilegal en el despacho del ya mencionado Martín Blas, cuando era jefe de Asuntos Internos y mantenía con agentes del CNI una charla sobre Francisco Nicolás Gómez, esto es, el ‘pequeño Nicolás’. Sobre esa grabación versa principalmente el extenso informe policial. Pero también sobre los posibles sospechosos de haber impulsado intelectualmente o difundido la misma, entre los que según este documento policial ocupa lugar destacado Villarejo, tanto en esa pieza separada como también en la causa global que atañe al ‘pequeño Nicolás’, en cuyo domicilio se encontró una nota con el nombre de José Villarejo y de su abogado y socio, Rafael Redondo. También por este lado hay vínculos con Catalunya: se da la circunstancia de que Redondo es el letrado que acompañó a la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, a declarar a una sede policial en Madrid.

Y que Nicolás atesoraba grabaciones a Javier de la Rosa en la que éste apuntaba estar “colaborando” en un informe policial sobre la familia Pujol. Además, esta misma semana el ‘pequeño Nicolás’ recalcó en los medios que Oriol Pujol le facilitó información sobre el hermano de Oriol Junqueras. Eso sí, negó conocer a Villarejo. Pues de este comisario y sus actividades se incluye un exhaustivo relato en ese documento policial que señala que una de sus competencias era “el proceso independentista catalán”. Villarejo tuvo que ir a declarar al juzgado el pasado miércoles. Allí reconoció que mantuvo "una intensa relación" con Martín Blas en el 2012 (año en que se sospecha hubo una operación para influir en las elecciones en Catalunya).

Sin embargo, esa relación se hizo añicos y Martín Blas fue cesado en el 2015. Este comisario sospecha que Villarejo estuvo detrás, al contar con apoyos en el ministerio. Villarejo desmintió esta versión ante el togado y jugó al despiste en el tribunal respecto a la 'operación Cataluña'. Fuentes presentes en su declaración explican que "de una manera muy desordenada" reconoció haber viajado a territorio catalán para investigar temas de corrupción y de los Pujol. Pero 24 horas más tarde emitió un comunicado firmado por su abogado, Ernesto Díaz-Bastien, que señala que "no se refirió ni describió actuación policial concreta" y que cualquier referencia "siempre accidental o intrascendente a lugares geográficos”, solo se refería “a investigaciones estrictamente policiales sin intencionalidad política".

Lo cierto es que durante el 2012 la Fiscalía Anticorrupción recibió, al menos, tres intentos de desacreditar a políticos catalanes que acabaron archivados. Los fiscales, según fuentes consultadas, no se atreven a confirmar que existiera una ‘operación Catalunya’, pero admiten que los documentos llegaban en tiempo electoral.

Uno de los episodios más curiosos que afecta a comisarios y fiscales se produce el 29 de octubre del 2012. Ese día el citado Martín Blas viajó a Barcelona con el comisario José Luis Olivera para intentar convencer a los fiscales anticorrupción, Fernando Bermejo y Emilio Sánchez Ulled, de que reabran el 'caso Palau' y demanden al juez un registro en la sede de CiU. A la fiscalía llegó también otro informe contra los hermanos Puig y un dictamen sobre la supuesta existencia de una cuenta en Suiza de Xavier Trías. Anticorrupción abrió diligencias: confirmó oficialmente que el político no era titular de cuentas en este país.

No obstante, en la conversación que mantuvo Jorge Fernández Díaz con el exdirector de la oficina Antifrau, Daniel de Alfonso -y que resultó grabada y difundida- el ministro llegaba a asegurar que algunas de sus pesquisas sobre políticos catalanes serían refinadas por los fiscales."Esto lo afina la fiscalía", llega a decir. Pero fuentes jurídicas consultadas niegan que haber colaborado "en este estropicio". Tampoco las relaciones de la fiscalía con los policías que han elaborado este informe policial en el que tanto se habla de Villarejo son pacíficas. El fiscal del ‘caso Nicolay’ calificó como "una extralimitación intolerable" la actuación de Martín Blas y del inspector Rubén Sánchez (que colabora en la investigación sobre la grabación al CNI), por lo que reclamó al juez que sean relevados, informa El Periódico.

El PSOE pedirá una comisión de investigación sobre la 'operación Cataluña'


La 'operación Cataluña', una trama policial diseñada para desacreditar a políticos independentistas, va camino de ser objeto de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. PSOE, Podemos, ERC y Convergència se han propuesto aclarar si diferentes cargos del Ministerio del Interior han vulnerado principios básicos del Estado de derecho. El grupo socialista ha confirmado a EL PERIÓDICO que la primera iniciativa que registrará una vez arranque la legislatura, a partir del 19 de julio, será la petición de esta comisión y añadió que confía en contar con el apoyo del resto de grupos de la actual oposición para que comience a trabajar de inmediato con un periodo de tres meses para presentar conclusiones. Su objetivo es que por la comisión desfilen desde el todavía ministro Jorge Fernández Díaz a altos cargos de Interior así como los comisarios a los que se vincula con la unidad policial secreta destinada a combatir el independentismo y cuya existencia el Gobierno siempre ha negado. Además, se estudiará la posibilidad de reclamar la comparecencia de otros miembros del Ejecutivo.

Los ladrones 'nazionales' de Panamá aprovecharon en masa la 'amnistía masiva' del PP

La investigación penal sobre los papeles de Panamá está dando los primeros pasos, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha descubierto que gran parte de los clientes españoles del despacho Mossack Fonseca aprovechó la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el ministro de Hacienda del gobierno corrupto y fascista de Rajoy, Cristóbal Montoro, para legalizar su situación y repatriar sus fortunas. El movimiento dificultará que esos contribuyentes puedan ser acusados de delito contra la Hacienda Pública, aunque no impedirá que se les persiga por blanqueo de capitales si los fondos regularizados procedían de delitos de corrupción y del crimen organizado. Según fuentes cercanas a la causa, la investigación de la Fiscalía avanza en coordinación con los tribunales de otros países que también han abierto causas para enjuiciar a los clientes del bufete panameño. En España, el procedimiento arrancó el pasado 4 de abril, solo un día después de que empezaran a publicarse los papeles de Panamá, una investigación periodística liderada en territorio nacional por El Confidencial y La Sexta, y coordinada en todo el mundo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el semanario alemán 'Süddeustsche Zeitung'.

El Ministerio Público remitió la información facilitada por los medios de comunicación a la Agencia Tributaria y a la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que sus investigadores evalúen si se desprenden responsabilidades penales de las redes societarias y los movimientos de dinero que orquestó el bufete panameño. Pero la Fiscalía también ha solicitado a ambos cuerpos que comprueben si Mossack Fonseca está implicado en otras causas y, también, si la información del despacho aporta pistas adicionales sobre individuos investigados en otros procedimientos. Los resultados definitivos aún no han sido enviados a la Audiencia Nacional, pero, según fuentes cercanas al caso, Hacienda ya ha informado de que los contribuyentes españoles salpicados por el escándalo recurrieron en masa a la polémica regularización fiscal de Montoro para sacar su patrimonio de Mossack Fonseca y declararlo en España tras el abono de una multa económica de solo el 3% de media sobre el dinero que escondían. Es decir, que estarían blindados frente a una investigación por delitos contra la Hacienda Pública.

El propio Montoro admitió en el Congreso de los Diputados el 7 de abril, apenas cuatro días después de que comenzara la publicación de los papeles de Panamá, que tenía la impresión de que “buena parte” de los nombres que habían trascendido hasta ese momento se habían acogido a la amnistía. “Ahora están pagando impuestos, ya veremos si de forma completa, porque las investigaciones de la Agencia Tributaria lo tendrán que ir comprobando”, dijo entonces. La investigación apunta por ahora en esa dirección. Los datos de los papeles de Panamá también anticiparon una posible regularización masiva. En torno a 2012, comenzaron a aparecer los verdaderos titulares de empresas pantalla que llevaban décadas operando en Panamá y en otros paraísos fiscales bajo el control de simples testaferros. Además, a partir de ese ejercicio, muchos de los clientes comenzaron a cerrar sus firmas 'offshore' y rompieron su relación con Mossack Fonseca.

Así ocurrió, por ejemplo, con una empresa de la infanta Pilar de Borbón, Delantera Financiera, que fue creada en agosto de 1974, solo un mes después de que su hermano Juan Carlos I asumiera la jefatura de Estado por enfermedad del general Franco. Cuatro décadas después, el 24 de junio de 2014, dos años después del inicio de la amnistía, Pilar de Borbón echó la persiana de su sociedad panameña. En el propio 2012, dos bisnietos de Franco, Francisco y Juan José Franco Suelves, firmaron como directores de sendas sociedades en las Islas Vírgenes Británicas, Vamfield Alliance Limited y Malini Investments Limited. El padre de ambos, Francis Franco, aseguró el pasado abril que todo estaba regularizado.

Con todo, la Agencia Tributaria y la UDEF rastrean cada uno de estos expedientes. Aunque se trata de un fenómeno generalizado, la Justicia ya ha comprobado que no todos los clientes declararon su dinero. El actor Imanol Arias se ha visto envuelto en una investigación por fraude fiscal dentro del caso Nummaria, por haber utilizado un entramado societario que ya había aparecido en los papeles de Panamá. El coprotagonista de 'Cuéntame' no solo no legalizó su fortuna, sino que habría continuado maniobrando para evitar que fuera detectada. Asimismo, la investigación periodística descubrió que los hijos del financiero catalán Javier de la Rosa había cobrado una comisión de al menos 2,4 millones de euros por la venta de las oficinas del banco Santander a un fondo de inversión británico en 2007. El dinero se alojó primero en Islas Vírgenes y fue trasladado en el verano de 2015 a una fundación de Hong Kong. Los fondos no fueron regularizados hasta que se publicó la noticia el pasado 5 de abril.

La investigación que dirige la Fiscalía de la Audiencia Nacional discurre en paralelo a la que han abierto otros países para depurar responsabilidades dentro de sus respectivos territorios. El organismo de cooperación judicial Eurojust está sirviendo para compartir información dentro de la Unión Europea. El procedimiento más avanzado es el de la Fiscalía de Colonia (Alemania), que empezó a investigar a Mossack Fonseca hace casi dos años.

Este martes comparecerá a puerta cerrada en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, para aclarar por qué no se abstuvo en la aprobación de la amnistía de Hacienda de 2012, cuando era ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Como reveló este diario, su mujer, Micaela Domecq Solís, que también tuvo una empresa en Panamá a través de Mossack Fonseca, aprovechó la regularización de Montoro para repatriar su fortuna, informa El Confidencial.

Uno de los mejores amigos de Felipe blanqueó un millón de euros junto a sus hermanos en la amnistía fiscal


Pedro López Quesada Fernández Urrutia, empresario de confianza y amigo íntimo de Felipe de Borbón, regularizó junto a sus hermanos y su padre un patrimonio de 1.054.288,92 euros en la amnistía fiscal puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. El dinero aflorado por los hermanos López Quesada y su padre provenía de la fortuna que su madre, Adela Fernández Urrutia, tenía oculto en una cartera de valores de UBS en Suiza y en una sociedad offshore radicada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, Cameron Overseas, según la investigación 'Los Papeles de la Castellana' realizada por eldiario.es, La Marea y Diagonal que parte de la documentación recibida en el buzón seguro filtrala.org. En la Declaración Tributaria Especial (DTE), presentada el 30 de noviembre de 2012, los hermanos López Quesada y su padre declararon 12.423 euros de rentabilidad en los ejercicios no prescritos (2007-2010), e ingresaron a Hacienda una cuota de 1.242 euros (el 10%). El importe abonado a la Agencia Tributaria representa un 0,1% de todo el patrimonio que legalizaron en la amnistía fiscal.

Hijos del régimen fascista regularizaron fondos ocultos en la falsa Amnistía Fiscal del PP


Una de los cuatro hijos de Gonzalo Fernández de la Mora, ministro de Obras Públicas en la dictadura entre 1970 y 1974, legalizó una cartera de inversiones oculta en Suiza gracias a la falsa 'amnistía fiscal' -en realidad un regalo al no pagar lo que fija la ley sino una cantidad ridícula- del Gobierno corrupto de Mariano Rajoy. Como el resto de los que recurrieron a esas declaraciones tributarias especiales que habilitó el Ministerio de Hacienda en 2012, Isabel Fernández de la Mora pagó el 10% de los beneficios generados por sus inversiones entre 2008 y 2010. Abonó una cuota de 4.022 euros, el 0,6% del capital regularizado.