dissabte, 1 de maig de 2010

CCOO: 34% del sector hoteler és mileurista

El salari mitjà de les dones és un 23,5% inferior al dels homes i ocupen les professions menys reconegudes i amb pitjor recorregut de promoció. Un informe elaborat per la Federació Estatal d'Hostaleria, Comerç i Joc de CCOO assenyala que el 34 per cent del personal del sector hoteler no arriba als 1.000 euros mensuals, i el 46,7% guanya entre 1.000 i 1.300 euros al mes. El salari mitjà de les dones es queda en 960,59 euros, és un 23,5% inferior al dels homes, i representant el 57% de l'ocupació, ocupen les professions menys reconegudes i amb pitjor recorregut de promoció. Les empreses han sobredimensionat la gestió de l'ocupació per la via de la contractació eventual en comptes de trobar altres fórmules per a gestionar o superar l'estacionalitat.


CCOO denuncia també que l'ajust laboral que es produeix en el sector hoteler deriva en el deteriorament de les condicions de treball i en una major precarització de l'ocupació, és a dir, més hores extra, major polivalència funcional, menors nivells de remuneració bàsica i indirecta, o un abús en la contractació a temps parcial. Igualment s'observa un progressiu deteriorament de la qualitat del servei i, sobretot, un repunt de la frustració del personal assalariat que avui encara s'expressa de forma individual i mitjançant conflictes puntuals, sense arribar a la resposta coordinada i sistematitzada.

En resum, CCOO afirma que el sector, des del punt de vista de les condicions d'estabilitat i trajectòria laboral, camina cap a un sector de transició o de pas, trencant-se el mite d'estabilitat i professionalitat, tot i que encara conservi, comparativament, a altres subsectors de l'hostaleria amb millors condicions de partida.

FECOHT CCOO

Según CCOO, el 34% del personal del sector hotelero no alcanza los 1000 euros mensuales

El salario medio de las mujeres es un 23,5% inferior al de los hombres y ocupan las profesiones menos reconocidas y con peor recorrido de promoción

Un informe elaborado por la Federación Estatal de Hostelería, Comercio y Juego de CCOO señala que el 34 por ciento del personal del sector hotelero no llega a los 1.000 euros mensuales, y el 46,7% gana entre 1.000 y 1.300 euros al mes. El salario medio de las mujeres se queda en 960,59 euros; es un 23,5% inferior al de los hombres; y representando el 57% del empleo, ocupan las profesiones menos reconocidas y con peor recorrido de promoción. Las empresas han sobredimensionado la gestión del empleo por la vía de la contratación eventual en vez de encontrar otras fórmulas para gestionar o superar la estacionalidad.
Para leer más ir a enlace:

Equador i la contrareforma agrària

Els membres del Govern potser estiguin experimentant amb la seguretat jurídica de la propietat immoble privada i pública de l'Equador. L'Assemblea Nacional, de la majoria governant, juntament amb els blocs de la dreta i extrema dreta de l'Equador acaba d'aprovar la nova Llei de Registres de dades Públics, on s'inclouen canvis estructurals en els registres de la propietat, una llei que no ha causat tanta alarma social com la Llei de Comunicació, però que és molt més decisiva en el futur ja que tota l'economia i la seguretat del país estan en joc.

Fins ara els Registres de la Propietat i Mercantils de l'Equador eren responsabilitat de la funció judicial, aquestes oficines guardaven les dades de les propietats immobles, juntament amb els cadastres de predis urbans a les oficines municipals i el registre de l'INDAE per als predis rurals, la qual que permetia tenir sobre les propietats tant públiques com privades un doble control estatal sobre elles i els seus límits.

Tot i aquest doble control en moltes ocasions atracaments polítics dins dels municipis permetien que subjectes sense escrúpols canviessin els cadastres jugant amb les propietats dels ciutadans. Els registres de la propietat en comptades ocasions pateixen problemes d'aquesta índole, encara que molts registres del país no estan exempts d'irregularitats.

Amb la nova llei aquest doble control sobre les propietats es perd, ja que les inscripcions dels immobles i els certificats de propietat sobre un terreny estaran d'ara endavant netament sotmesos al polític de torn que controli el municipi i l'executiu.

Al país dels assassinats per litigis de terres, les disputes entre els alcaldes de torn i els camperols i comuners són part del diari viure en el agro i en molts pobles. Aquestes disputes són més comuns del que semblen en pobles agrícoles com Salitre, Daula, Palestina i Miracle, entre altres, i d'ara endavant els polítics que regenten els municipis gràcies a la nova llei seran jutge i part.

Si bé s'elaborarà un registre nacional, seran els alcaldes els que tindran el control de les dades que aniran al registre central. L'article 19, respecte a l'elecció del Registrador de la Propietat, té un format més polític que professional, el que no es pot donar perquè és aquest l'obligat a garantir la seguretat jurídica d'un document de propietat.
Sens dubte un dels articles més preocupants és el 34 lletra C respecte al finançament "Els llegats, donacions, transferències i altres recursos provinents d'institucions públiques i privades...".

Les institucions privades ara tindran importància sobre les nostres dades personals ja que poden convertir-se en els nous patrons de la nostra informació més íntima.
Llei que a part de perillosa és infantil i pretén en un termini d'un a tres anys informatitzar, demanar i ordenar tots els 180 anys de dades del país, cosa que només en el Registre de la Propietat de Guayaquil va portar més de 8 anys de treball. Si ho comparem amb altres projectes informàtics de l'actual Govern com el Consolat Virtual, podrem intuir la manca d'experiència, planificació i serietat del Govern en aquests temes.

Aquesta és una llei que neix sense comptar amb l'experiència dels usuaris ni el consens dels aproximadament 4.000 empleats dels registres.
És qüestió de temps que només aquells que poden pagar una campanya política en les ciutats de l'Equador es tornin els nous propietaris dels latifundis la qual cosa seria una nova contrareforma agrària i segurament el més gran endarreriment en la història republicana.
Dimitri Cevallos/Libre Red


Gobierno del Ecuador podría haber empezado la contrarreforma agraria

Los miembros del Gobierno puede que estén experimentando con la seguridad jurídica de la propiedad inmueble privada y pública del Ecuador. La Asamblea Nacional, de mayoría gobiernista, junto con los bloques de la derecha y extrema derecha del Ecuador acaba de aprobar la nueva Ley de Registros de Datos Públicos, donde se incluyen cambios estructurales en los registros de la propiedad, una ley que no ha causado tanta alarma social como la Ley de Comunicación, pero que es mucho más decisiva en el futuro ya que toda la economía y la seguridad del país están en juego.
Para leer más ir enlace:

Agències de "rating": "Ni independents ni transparents"

Són de fiar els que adverteixen de lo fiables que són països i empreses? Qui avalua els avaluadors? Les agències de qualificació creditícia tenen aquests dies molt a dir, però també de les seves paraules es dubta. Les agències de qualificació creditícia avaluen la capacitat financera d'empreses o països, estableixen per endavant les seves possibilitats de realitzar pagaments i inversions a curt, mitjà i llarg termini, així com el risc que no puguin pagar o invertir. En principi, és només un càlcul.

Però si una d'aquestes agències, o pitjor, si una de les tres grans que dominen el negoci de les qualificacions creditícies a nivell internacional -Moody's, Standard & Poor's o Fitch Ratings- afirma que un país és propens al risc i rebaixa la seva qualificació, això pressuposa greus conseqüències: "Aquest país haurà de pagar una prima de risc més alta sobre els seus deutes. De sobte, els deutes de l'Estat costen més perquè els interessos pugen", explica Dennis Snow, president de l'Institut d'Estudis d'Economia Mundial (IfW) de Kiel, al nord d'Alemanya.

Aquest és justament el problema de Grècia, i ara també la por de l'estat espanyol. L'agència Standard & Poor's va rebaixar aquesta setmana l'avaluació de la solvència grega una vegada més, i la de Portugal, el que va generar grans moviments en els mercats financers internacionals. Poc després, va reduir la seva confiança a Espanya de "AA+" a "AA", i a la Borsa de Madrid es va desplomar l'Ibex 35. L'Euro s'ha vist afectat per les qualificacions de Grècia, Portugal i España.

¿Avaluacions sobrevalorades?

No obstant això, economistes i polítics europeus posen en dubte l'autoritat d'aquestes institucions avaluadores. El futur econòmic del continent no hauria deixar a les mans, diuen. "Aquestes agències fracassar des de l'inici de la crisi financera. ¿Quina raó hi ha perquè el Banc Central Europeu es fiï de les seves avaluacions en aquesta fase crítica?", va dir al diari alemany Die Welt el reconegut economista germànic Peter Bofinger.

"Durant la crisi financera es van presentar grans conflictes d'interessos que no han estat solucionats fins avui. Aquestes companyies van rebre diners de les empreses a les que havien avaluar", assegura Snow. Els paquets de crèdits hipotecaris nord-americans que després van desencadenar la crisi havien estat qualificats per les grans agències com inversions segures (amb la màxima nota AAA). També bancs que després van col.lapsar havien obtingut bones avaluacions.

Amb rebaixes graduals i successives (en lloc d'úniques i definitives) del mesurament del risc que suposa prestar diners a Grècia i a Portugal, les agències han portat gran nerviosisme i inestabilitat als mercats, va assegurar a la premsa alemanya el Director de l'Institut de Recerca de l'Economia de Colònia (IW Köln), Michael Hütner.

Les qualificacions que emeten estan sobrevalorades, creuen molts, entre ells el president del Consell Econòmic del Ministeri de Finances alemany, Clemens Fuestes. També el president del Fons Monetari Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, va relativitzar aquesta setmana la rellevància de les institucions de qualificació creditícia, encara que no va negar que són "útils".

"Ni independents ni transparents"

Dennis Snow, President del IfW: "Les agències no són independents i això és un error del sistema. Si les seves declaracions tenen conseqüències públiques, aquestes agències haurien de finançar amb fons públics", recomana Snow. "Les agències de qualificació no haurien de desenvolupar, comercialitzar i avaluar productes financers al mateix temps", ha dit el ministre alemany d'Exteriors, Guido Westerwelle.

Les també anomenades agències de rating es promouen com a independents, però "estan vinculades a grans inversors financers", va assegurar aquest dijous a Berlín el diari Tageszeitung. El 17% Moody's pertany a l'inversor nord-americà Warren Buffet. El seu competidor Fitch Ratings és propietat del milionari francès Marc de Lacharrière i Standard & Poor's és part de la corporació mediàtica McGraw-Hill.

Les investigacions del Senat dels Estats Units al voltant de la crisi financera van revelar aquest cap de setmana missatges electrònics que donen fe de les pressions a què van ser sotmeses aquestes companyies per part del sector bancari. A Nova York s'ha interposat aquesta setmana una demanda contra Moody's i Standard & Poor's pels seus presumptament conscients falses avaluacions financeres.

Una alternativa Europea?


En l'avaluació de les economies nacionals "poden sorgir conflictes indirectes perquè les agències són finançades per firmes de les que els guanys depenen d'aquestes qualificacions", explica Snow. "Les agències gaudeixen de gran influència en l'actual procés europeu de presa de decisions sobre la política financera i no haurien de tenir-lo. No són transparents, no presenten els criteris amb què qualifiquen. Seria molt millor si els publicaran, però llavors no les necessitaríem, podríem decidir nosaltres mateixos si aquests criteris són adequats o no", afegeix l'expert de Kiel.

La Unió Europea: "Hauria de contraposar els seus propis esforços a l'activitat de les agències de qualificació creditícia", opina el ministre alemany d'Exteriors. Tant com ell com la cancellera alemanya, Angela Merkel, aposten per la creació d'una agència independent europea per establir els "ratings" i alliberar-se de la dependència d'agències essencialment nord-americanes.

"La nostra obligació és fer públic el que opinem, fins i tot quan sigui dolorós per als afectats", va dir el cap de Fitch Ratings a Alemanya, Jens Schmidt-Bürgel, a l'agència de notícies dpa. Els mètodes d'avaluació són "clars i transparents, sobretot en la qualificació de països" i moltes dades són d'accés públic, va afegir Bürgel.

El president de l'Institut d'Estudis d'Economia Mundial de Kiel no coincideix amb els polítics alemanys ni amb Bürgel: "Una agència independent europea de qualificació podria crear-se, encara que jo personalment no crec que necessitem d'aquestes agències. Crec que el que necessitem són criteris molt clars i transparents, segons els quals s'avaluen els països i empreses. Si hi ha, si aquesta informació és pública, tota la resta sobra".
Autora: Rosa Muñoz Lima


"Ni independientes ni transparentes": críticas a las agencias de "rating"

Sede de la agencia Fitch Ratings en Nueva York.
¿Son de fiar quienes advierten de lo confiables que son países y empresas? ¿Quién evalúa a los evaluadores? Las agencias de calificación crediticia tienen estos días mucho que decir, pero también de sus palabras se duda.

Las agencias de calificación crediticia evalúan la capacidad financiera de empresas o países, establecen por adelantado sus posibilidades de realizar pagos e inversiones a corto, mediano y largo plazo –así como el riesgo de que no puedan pagar o invertir.
Para leer más ir a enlace:

Xina cerca el genoma del ginseng

Xina llança un programa de genoma del ginseng al nord-est de la província de Jilin per promoure el desenvolupament de la indústria del ginseng, van informar les autoritats locals. El programa seqüenciar i delinear el genoma del ginseng per a entendre la formació del ginsenoside, un compost a l'herba que impulsa la immunitat i ajuda al metabolisme. L'investigació millorarà l'ús de la planta nutritiva, segons un comunicat del departament de ciència i tecnologia de Jilin. El programa serà operat de manera conjunta per alts científics de l'Acadèmia de Ciències Xina, l'Acadèmia de Ciències Mèdiques Xina i la Universitat de Tianjin de Medicina Tradicional Xinesa, indica el comunicat.

Anomenat el "Rei de les Herbes" a la Xina, el ginseng ha estat usat com a medicina tradicional i producte de salut durant més de 4.000 anys. Les muntanyes de Changbai a Jilin compten amb el 70% de la producció de ginseng del món.


China lanzó hoy un programa de genoma del ginseng en el noreste de la provincia de Jilin para promover el desarrollo de la industria del ginseng, informaron las autoridades locales. El programa secuenciará y delineará el genoma del ginseng para entender la formación del ginsenoside, un compuesto en la hierba que impulsa la inmunidad y ayuda al metabolismo. La investigación mejorará el uso de la planta nutritiva, según un comunicado del departamento de ciencia y tecnología de Jilin.

El programa será operado de manera conjunta por altos científicos de la Academia de Ciencias China, la Academia de Ciencias Médicas China y la Universidad de Tianjin de Medicina Tradicional China, indica el comunicado.

Llamado el "Rey de las Hierbas" en China, el ginseng ha sido usado como medicina tradicional y producto de salud durante más de 4.000 años. Las montañas de Changbai en Jilin cuentan con el 70 por ciento de la producción de ginseng del mundo.

Nou sistema rus de míssils amenaça el negoci d'armes d'Europa Occidental

Alarmats pel nou sistema rus Club-K de míssils de creuer, els mitjans de comunicació occidentals auguren un canvi en la correlació de forces en l'escenari internacional i la proliferació de míssils balístics, en una dura campanya de pressió contra el sector rus d'exportacions armamentístiques, escriu avui la Revista Militar Independent. Així, al britànic The Daily Telegraph l'espanta que la "nova arma letal russa" es pugui amagar en un contenidor d'embarcament tradicional de 40 peus, "capacitant a qualsevol vaixell mercant per destruir un portaavions".

"És una idea força nova, la d'amagar un llançador de míssils dins d'un contenidor i després transportar-lo de forma clandestina a qualsevol lloc. En un obrir i tancar d'ulls, el Club-K permet llançar un atac de precisió i a gran distància des d'embarcacions convencionals que poden desplaçar-se inadvertides a qualsevol part del món", indica Robert Hewson, director de la guia especialitzada Jane's Air-Launched Weapons.

Però el que més els treu la son als britànics és que, un cop a les mans de règims com el veneçolà o l'iranià, el Club-K sigui capaç d'augmentar substancialment la seva capacitat defensiva davant d'una eventual agressió dels Estats Units i seus aliats. Per la seva banda, Israel està preocupat per si els contenidors amb míssils dins arribin via Síria a les mans dels terroristes de Hezbollah.

Però, és el Club-K realment tan perillós com el pinten? Està dissenyat per a ser instal.lat en les embarcacions civils mobilitzades per repel.lir un possible atac enemic. Davant d'una eventual agressió, un país costaner disposarà d'una petita flota, proveïda d'aquests sistemes, per fer front a un grup naval del possible agressor.

És una arma defensiva molt eficaç i més econòmica: El preu ronda els US 15 milions $, bastant menys que una fragata o corbeta, vaixells que tradicionalment compleixen la missió de defensar les costes.

Per països amb recursos limitats que tenen un litoral extens, es tracta d'una bona alternativa al material car que exporta Europa Occidental. En altres paraules, les fragates espanyoles, els submarins alemanys, els míssils francesos o els helicòpters italians podrien veure bastant reduït el seu mercat actual.

Quan un client tan important com Emirats Àrabs Units es va interessar per la nova arma russa, la premsa londinenca va entrar en pànic.


Nuevo sistema ruso de misiles amenaza el negocio de armas de Europa Occidental
Alarmados por el nuevo sistema ruso Club-K de misiles de crucero, los medios de comunicación occidentales auguran un cambio en la correlación de fuerzas en el escenario internacional y la proliferación de misiles balísticos, en una dura campaña de presión contra el sector ruso de exportaciones armamentísticas, escribe hoy la Revista Militar Independiente.

Así, al británico The Daily Telegraph le asusta que la "nueva arma letal rusa" se pueda ocultar en un contenedor de embarque tradicional de 40 pies "capacitando a cualquier barco mercante para destruir un portaaviones".
Para leer más ir a enlace:

Daguestan: Atemptat amb 3 morts i 15 ferits

Un terrorista suïcida va fer servir 100 quilos d'explosius en l'atemptat perpetrat ahir a Daguestan, que va causar almenys tres morts, van informar fonts del Ministeri de l'Interior d'aquesta república russa sobre el Caspi: "La potència de l'explosió va equivaler a 100 quilos de trilita", indicaren les fonts, recordant que el kamikaze detonà un cotxe carregat amb explosius als afores de la localitat daguestaní de Lenin-Aul, prop d'un lloc de policia., amb un saldo de tres morts -dos agents i un civil- i quinze ferits, inclòs un nen de cinc anys. L'explosió va causar danys al lloc policial i onze automòbils.Terrorista empleó 100 kilos de explosivos en atentado que causó al menos tres muertos en Daguestán

Un terrorista suicida empleó 100 kilos de explosivos en atentado perpetrado ayer en Daguestán y que causó al menos tres muertos, informaron hoy fuentes del Ministerio del Interior de esta república rusa sobre el Caspio.

"La potencia de la explosión equivalió a 100 kilos de trilita", indicaron las fuentes y recordaron que el kamikaze detonó un coche cargado con explosivos en las afueras de la localidad daguestaní de Lenin-Aul cerca de un puesto de policía.

El atentado dejó un saldo de tres muertos -dos agentes y un civil- y quince heridos, incluido un niño de cinco años. La explosión causó daños al puesto policial y a once automóviles.

Alternativa Joves d'Adrià: Festa i concert!

El coordinador general d’EUiA i diputat del Parlament de Catalunya, Jordi Miralles, visitarà dissabte al vespre als joves de la formació, que muntaran un concert amb motiu del Primer de Maig al Casal de Cultura d'Adrià de Besòs. El lema d’Alternativa Jove-Joves d’EUiA és ‘Generació Precària: NI casa, NI treball’. Al concert hi tocaran: Más vale tarde que nunca (rumba), Irakunda, Dabucabuc (rumba del Maresme), Gran Reserva (rock), Victor Segundo (hip hop), i la batucada Kitocaquè?. Casal de Cultura de Sant Adrià de Besòs (Mare de Déu del Carme, 22, prop de l’estació de Renfe). Hora: 21.00

Contra el tancament de l’IES Fòrum 2004

Carta al Conseller Ernest Maragall. Davant de la comunicació per part del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya de la supressió de l’oferta de Batxillerat de l’IES Fòrum 2004 de Adrià del Besòs, la retallada de professionals dels serveis educatius del Departament a Adrià del Besòs i la possibilitat de ser zona educativa amb Coloma de Gramenet, el plenari del Consell Escolar Municipal d'Adrià del Besòs, reunit el dia 27 d'abril de 2010, i per unanimitat de tots els seus membres, aprovà enviar una carta de disconformitat al Conseller Ernest Maragall respecte a les mesures proposades pel Departament d’Educació. El pròxim dissabte, 1 de maig, a les 21 hores, al Casal de Cultura.

Massiva manifestació de Correos a València

València, èxit total de la convocatòria de Correos a València on més de cinc mil persones es van manifestar ahir i, perquè ningú tingui la temptació de dir que vam ser 4, aquí va una foto panoràmica on es veu la magnitud de la mani. Contra l'apagada postal i per la viabilitat de Correus, tots i totes pensant ja en la vaga general, davant l'incompetència i l'indiferència del govern central i els interessos del capital privat, aliè a les veritables necessitats de la ciutadania.Valencia, éxito rotundísimo y para que nadie tenga la tentación de decir que fuimos 4, ahí va una foto panorámica donde se ve la magnitud de la mani. Contra el apagón postal y por la viabilidad de Correos, todos y todas pensando ya en la huelga general.

Joves contra el feixisme dels populars

Els signants: Joventut Socialista de Catalunya-JSC, Joventut Nacionalista de Catalunya-JNC, Joves d’Esquerra Verda-JEV, Joventut d’Esquerra Republicana de Catalunya-JERC, Alternativa Jove-Joves d’EUiA, les joventuts polítiques de Badalona, uneixen esforços per condemnar les actituts xenòfobes i racistes del Partit Popular de Badalona i demanen a “Nuevas Generaciones” un posicionament.

En resposta a la darrera campanya demagògica i altament xenòfoba que el Partit Popular de Badalona ha impulsat a la nostra ciutat, totes les joventuts polítiques a excepció de les “Nuevas Generaciones del PP”, hem decidit sumar esforços per condemnar enèrgicament qualsevol acció de caire racista i xenòfob que suposi un perill per la convivència a la nostra ciutat.

Malgrat la repercussió mediàtica de la darrera campanya, el Partit Popular de Badalona ja ha desenvolupat altres activitats de contingut sospitosament xenòfob i de criminalització, promovent així l’odi racial.

Els sota signants, emfatitzem en el fet oportunista de la campanya, que només té com a objectiu recaptar vots i aclaparar presència mediàtica, i que en cap cas pretén donar resposta als problemes reals que vivim els ciutadans i ciutadanes de Badalona, sigui quin sigui el nostre origen. No podem tolerar que es duguin a terme aquest tipus de pràctiques polítiques no democràtiques estigmatitzant determinats col·lectius que dificulten el treball dels actors socials i polítics implicats en la convivència i benestar dels nostres barris. Ens oposem rotundament contra qualsevol acció que busqui la confrontació entre ciutadans i ciutadanes esperonant les baixes passions, la xenofòbia i el racisme dels barris de la ciutat on un important gruix de la població és nouvinguda.

Els sota signants demanem a les joventuts del Partit Popular, les “Nuevas Generaciones”, que es desmarquin d’aquesta campanya i de qualsevol activitat que promogui la intolerància, la xenofòbia i l’odi racial, i reiterin el seu compromís amb la cohesió social i la convivència en els barris de la nostra ciutat.

Els sota signants reiterem el nostre compromís per la unitat i la contundència dels actors socials i polítics per pal·liar els efectes que aquesta campanya demagògica puguin tenir en els veïns i veïnes de Badalona. Tot i les nostres diferencies, avui volem sumar per erradicar per sempre més aquestes males pràctiques.

Sumem per Badalona, per la convivència i per la integració.

Avui surt l'Avant!

Camarades: Encara no ho sabeu? Demà surt el nou Avant! Us recordem que l'edició digital surt el dia 1 i 15 de cada mes. Podeu consultar la versió online a: www.avant.cat O veure les últimes novetats a: www.facebook.com/avant.cat o www.twitter.com/AvantPCC Vols col·laborar amb nosaltres? Escriu-nos a: [email protected] Us continuarem informant! Salut! Consell de Redacció d'Avant, Òrgan Central del PCC.

FAVB: Un altre Diagonal és possible!

La Plataforma Diagonal per a Tothom convoca tot el veïnat a participar en una prova estàtica a la Diagonal per comprovar in situ l'espai que necessiten les diferents formes de mobilitat i comparar la capacitat de mobilitat sostenible amb la del vehicle privat. Serà el 2 de maig entre les 9:30 del matí i les 12 hores. Es necessiten 175 cotxes per demostrar que una altra Diagonal és possible. Com pots participar? Si disposes d’un turisme i vols participar, només cal que truquis al 93 244 49 70 o 634 698 365 o enviïs un correu electrònic a [email protected] (PTP) per fer la teva reserva.